Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė
Editors:
Pumputis, Alvydas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003.
Pages:
426 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
A. Pumputis. Žmogaus teisių sistema — A. Pumputis. Europos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos suderinamumas — A. Paksas. Tarptautinės ir nacionalinės žmogaus teisių apsaugos priemonės ir institucijos — A. Vaišvila. Žmogaus teisės ir jų istorinė raida — G. Mesonis. Valdžių padalijimas: teisinės valstybės charakteristika — E. Jarašiūnas. Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir teisės konstitucionalizacija — J. Žilys. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatų grupės ir frakcijos – teisinio statuso problemos — V. Sinkevičius. Dvigubos pilietybės teisinis reguliavimas — L. Meškauskaitė. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą — T. Birmontienė. Teisės į informaciją teisinis reguliavimas — E. Baltutytė. Socialinių teisių apsauga Europos Sąjungoje — S. Vidrinskaitė. Ombudsmeno institucijų veikla Vakarų Europos valstybėse — S. Katuoka. Mirties bausmė ir tarptautinė teisė — Literatūra – Summary.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tyrinėjama Konstitucijos, žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės sąveika. Tai teisinis tyrimas, nors tiek į Konstituciją, tiek į asmenį ar visuomenę galima žvelgti ir iš filosofijos, sociologijos ar politikos mokslų pozicijų. Knygos straipsnius jungia konstitucingumo ir pilietinės visuomenės problemų nagrinėjimas. Ypač svarbios yra žmogaus teisės ir laisvės ir jų apsauga - juk ir konstitucijų atsiradimų visų pirma lėmė poreikis saugoti asmens teises ir laisves nuo valstybės galimo piktnaudžiavimo valdžia.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinė jurisprudencija; Žmogaus teisės; Konstitucinis teismas; Pilietinė visuomenė; Constitutional jurisprudence; Human rights; Constitutional Court; Civic society.

ENThe book analyses the interaction between the Constitution, human rights and civil society. It is a legal research, although, the Constitution as well as an individual or a society can be considered from a philosophical, sociological or political point of view. The articles of the book are united by the analysis of the constitutionality and civil society. Human rights and freedoms as well as protection thereof are extremely important, because the emergence of constitutions was primarily aimed at the need to protect human rights and freedoms from possible abuse by the state.

ISBN:
995556301X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38076
Updated:
2022-07-06 18:01:59
Metrics:
Views: 56    Downloads: 8
Export: