Asmens teisės gauti informaciją iš valdžios įstaigų įgyvendinimo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens teisės gauti informaciją iš valdžios įstaigų įgyvendinimo problemos
Alternative Title:
Problems of implementation of the person's richt to obtain information from public authorities
In the Book:
Teisinės minties šventė - 2005 : studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2005. P. 85-94
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTPranešime analizuojama žmogaus teisių požiūriu reikšminga asmens teisė gauti informaciją iš valdžios įstaigų. Asmens teisė gauti informaciją iš valdžios įstaigų – svarbi administracinės teisės reguliavimo sritis, grindžiama Konstitucijoje įtvirtintomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, ypač saviraiškos laisve, ir užtikrinama konstitucine valdžios įstaigų pareiga tarnauti žmonėms. Dėl pranešimo ribotos apimties nekeliamas tikslas aptarti ir išsamiai išanalizuoti visas problemas, kylančias įgyvendinant asmens teisę gauti informaciją iš valdžios įstaigų. Pranešime dėmesys sutelkiamas į asmens teisės gauti informaciją iš valdžios įstaigų reikšmę socialiniams santykiams. Nagrinėjant informaciją, kaip asmens teisės gauti informaciją iš valdžios įstaigų objektą, detalizuojama vieša ir besikreipiantį asmenį liečianti informacija, taip pat atskirai išskiriama ir valdžios įstaigų neteikiamos informacijos sąvoka. Trumpai aptariama procedūrinė informacijos teikimo valdžios įstaigose tvarka. Daug dėmesio skirta problemoms, kurios kyla nagrinėjant ginčus dėl teisės gauti informaciją iš valdžios įstaigų administracinių ginčų komisijose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisė gauti informaciją; Vieša informacija; The right to obtain information; Public information.

ENThe report analyses the human rights-critical right for a person to receive information from the authorities. That is an important area of administrative law regulation, which is based on human rights and freedoms fixed in the Constitution, on the right of self-expression in particular, and is secured with the constitutional obligations of the authorities to serve people. Due to the limited volume of the report, there is no objective to discuss and thoroughly analyse every issue that arises in the process of exercising the person’s right to receive information from the authorities. The report focuses on the significance of the person’s right to receive information from the authorities on social relations. Analysis of information as the subject of the person’s right to receive information from the authorities describes public information and that pertaining to the appealing individual as well as the concept of information that the authorities may not provide. There is a brief overview of the procedure of providing information by the authorities. A lot of attention is given to issues that arise in the process of solving disputes over the right to receive information from the authorities.

ISBN:
9955190019
Subject:
Related Publications:
  • Administracinės teisės principai ir normų ribos / Arvydas Andruškevičius. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2004. 271 p.
  • Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė / Alvydas Pumputis, Audrius Paksas, Alfonsas Vaišvila, Gediminas Mesonis, Egidijus Jarašiūnas, Juozas Žilys, Vytautas Sinkevičius, Liudvika Meškauskaitė, Tоmа Birmontienė, Elvyra Baltutytė, Saulė Vidrinskaitė, Saulius Katuoka. Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003. 426 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2784
Updated:
2013-04-28 15:43:22
Metrics:
Views: 26
Export: