Krikščioniškas pamaldumas Lietuvos etninėje kultūroje: tarp tradicijos ir naujovių (saugos ir globos problematika)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškas pamaldumas Lietuvos etninėje kultūroje: tarp tradicijos ir naujovių (saugos ir globos problematika)
Alternative Title:
Christian piety in Lithuanian ethnic culture: between tradition and innovations (problems of protection and care)
In the Journal:
Etninė kultūra. 2006, 2005, Nr. 5, p. 60-70
Keywords:
LT
Katalikai; Liaudies pamaldumo praktikos; Ortodoksai; Protestantai.
EN
Folk piety rites; Protestants; Roman Catholics; Russian Orthodoxies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Krikščioniško pamaldumo situacija nūdienos Lietuvos etninėje kultūroje. Šiandien Lietuvoje yra šios tradicinės religijos: katalikų, ortodoksų (stačiatikių ir sentikių) bei protestantų (evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų). Darbe pristatoma krikščioniškos etninės dvasinės kultūros išsaugojimo ir jos globos problematika. Atliktas tyrimas pagrindė darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad keičiantis laikmečiams katalikų ir protestantų etninė dvasinė kultūra Lietuvoje kinta, o ortodoksų – ne. [Iš leidinio]

ENThe present paper concentrates on situation of Christian pietyin Lithuanian ethnic culture today. There are following traditional confessions in Lithuania today: Roman Catholic, orthodox (Russian orthodox believers and Russian orthodox old believers) and Protestants (evangelic Lutheran and evangelic reformers). The paper presents problems of protection and care of Christian spiritual ethnic culture. The research proved the hypothesis given at the beginning of the paper that in change of time also changes the spiritual ethnic culture of Roman Catholics and Protestants except Russian orthodox spiritual ethnic culture. [From the publication]

ISSN:
1648-6072
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37974
Updated:
2013-04-29 00:02:06
Metrics:
Views: 2
Export: