Laidotuvių apeigų pokyčiai XX-XXI a. sandūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laidotuvių apeigų pokyčiai XX-XXI a. sandūroje
Alternative Title:
Changes in funeral ritual customs at the junction of 20-21 centuries
In the Book:
Kultūrų dialogas ir asmenybė / sudarytoja Dalia Marija Stančienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. P. 254-271
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Katalikiškosios laidotuvės; Kaunas; Laidotuvių apeigos; Laidotuvių papročiai; Papročiai; Catholic funeral; Customs; Funeral riles; Funeral rites; Kaunas.
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
EN
Catholic funeral; Funeral riles; Funeral rites.
Summary / Abstract:

LTLaidotuvių apeigos apima dvi funkcijas: a) pagerbti mirusįjį ir padėti jam pereiti į kitą pasaulį; b) apsaugoti gyvuosius nuo mirties poveikio. Apeigos ilgą laiką nekito. Kyla klausimas, kaip laidojimo tradiciją pakeitė šiuolaikinio miesto kultūra? Duomenys: Kauno mieste 2007-2009 m. surinkta etnografinė medžiaga, taikant stebėjimą ir apklausą, kaip lauko tyrimo metodus. Objektas: apeigų pokyčiai XX-XXI a. sandūroje. Tikslas: ištirti šiuolaikinių katalikiškųjų laidotuvių apeiginių papročių funkcijų kaitą, lyginant su iki tol gyvavusia tradicija. Rezultatai: tiriamuoju laikotarpiu, siekiant apsaugoti gyvuosius nuo mirties poveikio, kyla užuojauta artimiesiems; mažiau vartojant sielos sąvoką laidojimo apeigose, silpsta ankstesnis rūpinimasis sielos likimu anapus. [Iš leidinio]

ENLithuanian ritual embodies two functions: a) to honor the deceased and to aid her/his passage into the other world; b) to protect living from the influence of death. They have remained constant for a long time. The problem at stake concerns what new aspect is brought into the tradition of burial by the modern city culture. The data include ethnographic material gathered in the city of Kaunas in 2007-2009 using observation and interrogation as tools of field research. The object concerns changes of ritual at the junction of XX-XXI centuries. The aim is to analyze changes in the contemporary Catholic burial ritual in comparison to the earlier tradition. Results show that during the period in question a sympathy for the relatives comes into focus white seeking to protect living from the influence of death; with the decline in usage of the term "soul" in the burial ritual a care for the soul's destiny in the other life loses its emphasis. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33542
Updated:
2020-06-18 15:56:23
Metrics:
Views: 18
Export: