Tradicijos ir modernumo sąlyčiai katalikų laidotuvėse Lietuvoje XX–XXI a. sandūroje. Giedojimo vieta ir jos kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicijos ir modernumo sąlyčiai katalikų laidotuvėse Lietuvoje XX–XXI a. sandūroje. Giedojimo vieta ir jos kaita
Alternative Title:
Tradition and modernity: Catholic funeral in Lithuania (20th – 21st c.)
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 9, p. 50-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Giedojimas; Kaita; Laidotuvės; Papročiai; Ritualai; Tradicijos kaita; Alteration of tradition; Change; Chanting; Customs; Funeral; Lithuania; Rituals.
Keywords:
LT
Giedojimas; Kaita; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Ritualai; Tradicijos kaita.
EN
Alteration of tradition; Change; Chanting; Funeral; Rituals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiant tradicijos ir modernumo santykį nagrinėjami mūsų dienomis Lietuvoje paplitę katalikų laidotuvių apeiginiai papročiai. Pasirinkus vieną iš svarbiausių laidotuvių apeigų dalių – mirusiojo apgiedojimą, aptariama giedojimo vietos kaitos problema. Taip pat siekiama nustatyti, ar laidotuvių ritualo pokyčiai rodo pasaulėžiūros pasikeitimą – sumažėjusį rūpestį pomirtiniu likimu. Tyrimo duomenys: 2007–2010 m. skirtingose Lietuvos vietovėse surinkta etnografinė medžiaga taikant stebėjimą ir apklausą kaip lauko tyrimo metodus. Tikslas – išanalizuoti katalikų laidotuvių apeiginiuose papročiuose svarbios giedojimo vietos kaitą siekiant nustatyti tradicijos raidą ir jos priežastis. Straipsnyje keliama prielaida, kad tradicijos pokyčiai nulemti gyvenamojo laikotarpio reikmių, o katalikų laidotuvių apeiginiai veiksmai, kuriais siekiama padėti mirusiajam pereiti i kitą pasaulį, tampa komercijos objektu. [Iš leidinio]

ENThe paper reveals the relationship between tradition and modernity through the analysis of present-day ritual customs of Lithuanian Catholic funerals. One of the most important elements of the funeral ritual – chanting – is chosen to discuss the problem of the change of the place of chanting. The research also seeks to establish whether the changes in the funeral ritual show the change in the world outlook – the decreased concern over the after-life destiny. Research data: ethnographic material collected in different Lithuanian localities in 2007–2010 using the fieldwork methods of observation and interview. The aim is to analyse the change of the place of chanting important in the Catholic funeral ritual in order to establish the development of tradition and its causes. The paper raises an assumption that changes in the tradition have been caused by the needs of the period, and the ritual actions of the Catholic funeral which are aimed at helping the deceased to get to another world have become an object of commerce.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32664
Updated:
2018-12-17 13:05:47
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: