"Zachodnioruskie" wyobrażenie o innym : polacy i żydzi w tekstach publicystycznych i literackich pisma "Вестник Западной России" (1862-1871)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
"Zachodnioruskie" wyobrażenie o innym: polacy i żydzi w tekstach publicystycznych i literackich pisma "Вестник Западной России" (1862-1871)
Alternative Title:
East Ruthenian image of the other: the Poles and the Jews in the "Вестник Западной России" journalistic and literary texts (1862-1871)
Keywords:
LT
"Vakarų Rusijos" politinė ideologija; Baltarusija (Belarus); Etniškumas; Identitetas; Istorinė atmintis; Lietuvos istorija; M. Kojalovičius, "Vestnik Zapadnoj Rossii"; Orientalizmas; Tautiniai įvaizdžiai; Vakarų rusizmas; Vestnik Zapadnoj Rossii; Zachodniorusizmas.
EN
"Messenger of Western Russia"; "Zachodniorusizm"; Ethnicity; Historical memory; History of Byelorussian; History of Lithuania; Identity; M. Kojalovich; National stereotypes; Orientalism; Vestnik Zapadnoj Rossii (Messenger of Western Russia); West Rus'ism ideology; West-Rus'ism ideology (zachodnorusizm).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pagrindinės „Vakarų rusizmo“ ideologijos idėjos, tapusios vienu iš svarbiausių Rusijos imperijos valdymo politikos įrankių Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos teritorijose XIX-XX a. sandūroje. „Vakarų rusizmas“ buvo vienas iš rusifikacijos politikos ramsčių, ypatingai Sausio sukilimo metu, ir represijų prieš lenkų bajoriją bei katalikų bažnyčią propagandos priemonė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Rusijos istoriografijoje apibrėžiama kaip Lietuvos ir Rusijos valstybė arba Rusijos valstybė, o LDK istorinis palikimas yra Rusijos kultūros dalis. Šiomis aplinkybėmis lenkai ir žydai įvardijami kaip pagrindiniai stačiatikių valstiečių kolektyviniai priešai. „Vakarų rusizmo“ ideologija baltarusius ir ukrainiečius laikė rusų tautos dalimi. Straipsnyje analizuojami leidinyje „Вестник Западной России“ (1862-1871, Kijevas, vėliau Vilnius) spausdinti publicistiniai straipsniai ir literatūros kūriniai. „Vakarų rusizmo“ ideologija veikė Baltarusijos, Rusijos ar Ukrainos intelektualųjį gyvenimą. Ši ideologijos forma XIX a. pabaigoje tapo slavofilų arba rusiškosios ideologijos dalimi. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article presents the basic concepts of the West-Rus'ism ideology (zachodniorusizm), which was one of the most important instruments of the government policy in the Lithuanian, Belarusian, and Ukrainian territories of the Russian Empire in the nineteenth - early twentieth century. The West-Rus'ism was one of the pillars of the policy of Russification, particularly during the January Uprising and the promoter of repression against the Polish nobility and the Catholic Church. The Grand Duchy of Lithuania in the West-Rus'ism historiography was presented as the Lithuanian and Ruthenian Country, or the Ruthenian country, and its historical legacy was presented as belonging to the Russian culture. In this context, the main collective enemies' were described as the Poles and the Jews, and both groups were accused of abusing the Orthodox peasantry. As a part of this ideology, Belarusians and Ukrainians were regarded as belonging to the Russian nation. The text uses the journalistic articles and literary works published in the journal Messenger of Western Russia, published in the years 1862-1871, first in Kiev, then in Vilnius. The West-Rus'ism influenced the intellectual life of Belarus, Russia, or Ukraine. Being a form of ideology of the late 19th century it became part of the Slavophilian, or Russian ideology. [text from author]

Related Publications:
Making Russians: meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus after 1863 / Darius Staliūnas. Amsterdam ; New York (N.Y.) : Rodopi, 2007. xii, 465 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37939
Updated:
2016-08-12 14:46:19
Metrics:
Views: 9
Export: