Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego
Editors:
  • Mędelska, Jolanta, redagavimas [edt]
  • Sawaniewska-Mochowa, Zofia, redagavimas [edt]
Publication Data:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
Pages:
388 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Od redakcji — Chrystianizacja Litwy — Leszek Bednarczuk. Drogi chrystianizacji Litwy — Jacek Maciejewski. Średniowieczny misjonarz a millenium Litwy. Bruno z Kwerfurtu i jego ostatnia misja — Historia. Społeczeństwo. Koegzystencja Narodów i kultur — Teresa Maresz. Spojrzenie na wspólną przeszłość polsko-litewską przez pryzmat polskich podręczników do historii — Mirosław Jankowiak. Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym — Mathias Niendorf. Świadomość językowa w Wielkim Księstwie Litewskim — Halina Karaś. Cmentarze na Litwie jako znak wielokulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego — Artur Kijas. Michalon Litwin o obyczajach swoich rodaków — Michał Moch. Michał Romer – „Polak litewski“, „krajowiec“, spadkobierca tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego — Andrzej Tichomirow. „Zachodnioruskie“ wyobrażenie o innym: polacy i żydzi w tekstach publicystycznych i literackich pisma „Bестник западной Pоссии“ (1862–1871) — Historia języków. Związki językowe na przestrzeni dziejów — Bogdan Walczak. Języki na pograniczu Wschód–Zachód w Rzeczypospolitej Obojga Narodów — Игорь Даценко. Hаследие Bеликого kняжества Литовского в украинском деловом языке австрийской Галиции — Żanna Jeroma. Rytualizacja werbalna rozprawy sądowej (na podstawie dokumentów wileńskiej komisji archeograficznej) — Koji Morita. Język „Katechizmu“ Szymona Budnego z 1562 roku (uwagi wstępne) — Małgorzata Ostrówka. Polsko-łotewskie związki historyczne, kulturowe i językowe w przeszłości i obecnie — Анна Cтафецка. Влияние польского и некоторых других соседних языков на латгальскую письменность XVIII–XIX веков— Zita Šimenaitė. Lietuvių ir lenkų leksikografijos sąsajos (związki leksykografii litewskiej i polskiej) — Wielojęzyczność na pograniczach. Dialektologia. Kontakty językowe — Elżbieta Smułkowa. Charakter współczesnej wielojęzyczności na pograniczu słowiańsko-bałtyckim — Вера Астрэйка. Балцкі субстрат ў гаворках асноўных дыялектных зон беларускай мовы — Юлия Гурская. Древние фамилии в свете тноязыковых и культурных контактов Великого княжества Литoвского — Илга Янсоне. Литуанизмы или славизмы в контактных ареалах: проблема определения — Алена Ксяндзова. Найменні балцкага паходжання ў гаворках беларускай мовы — Lingwistyka kulturowa. Etnologia. Archeologia — Anna Engelking. Stereotyp prostej mowy na grodzieńszczyźnie w kontekście opozycji chłop: pan ujecie antropologiczne — Ewa Golachowska. Język modlitwy na dzisiejszej grodzieńszczyźnie — Irena Masojć. Los wyrazu „szlachta“ w języku litewskim — Cветлана Прохорова, Людмила Чернышова. Концептуализация Великого княжества Литовского в современных белорусских энциклопедиях — Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska. Językowo-kulturowy wizerunek żmudzi i żmudzinów w wybranych tekstach pisanych i mówionych — Krystyna Szczęśniak. Kartacze, kołduny, cepeliny, a może pyzy lub klinki? Problemy (nie tylko) z nazewnictwem pewnej potrawy — Anna Tyrpa. Litwa i litwini w języku polskim — Katarzyna Węgorowska. Językowo-kulturowo-symboliczna ikona Madonny z Ostrej Bramy — Jacek Woźny. „Język“ przestrzeni sakralnej w pogańskiej tradycji litwy — Polszczyzna kresowa — Jo— Alicja Pihan-Kijasowa. Wileńskie słownictwo rzemieślnicze XVI–XVIII wieku. Rekonesans badawczy — Krystyna Rutkowska. O pojemności semantycznej zapożyczeń leksykalnych z języka litewskiego funkcjonujących w polszczyźnie gwarowej na litwie — Wizerunek Wielkiego Księstwa Litewskiego w literaturze — Elżbieta Koniusz. Obraz polszczyzny kowieńskiej w powieściach cyklu litewskiego Józefa Weyssenhoffa — Barbara Dwilewicz. Wybrane zagadnienia języka współczesnej poezji wileńskiej: neologizmy indywidualno-stylistyczne w wierszach Henryka Mażula — Ewa Górecka. Wielkie Księstwo Litewskie w oczach Czesława Miłosza (eseje, rozmowy) — Tatiana Wołogdina. System wartości w poemacie Kristijonasa Donelaitisa „Pory roku“.
ISBN:
9788370967796
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37950
Updated:
2022-02-04 19:35:22
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: