Death anxiety and religiosity among Lithuanian health and social service professionals

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Death anxiety and religiosity among Lithuanian health and social service professionals
In the Journal:
Death studies. 2002, Vol. 26, no. 9, p. 731-742
Keywords:
LT
Mirtis / Death; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTVienas iš literatūros apie mirties baimę kritikos aspektų yra tas, kad moksliniai tyrimai vienpusiškai vertina žmonių susirūpinimo mirtimi atvejus. Jono W. Hoelterio daugiamatė mirties baimės skalė (MFODS) turi nuoseklią faktorių struktūrą, tinkamą daugeliui Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojų. Vis dėlto tiriant islamą išpažįstančius asmenis, mirties baimės dimensijos šiek tiek skiriasi nuo tų, kurias nustatė J. W. Hoelteris. Tai aiškinama religijų skirtumais, nes jos veikia požiūrį į mirtį. Šie rezultatai rodo, kad būtina atlikti papildomus tyrimus ir nustatyti mirties baimės matavimo skirtumus tarpkultūrinėje aplinkoje, ypač susijusioje su religija. Straipsnyje pristatomas tyrimas turi du tikslus. Pirmasis – išnagrinėti J. W. Hoelterio MFODS struktūrą Lietuvoje, kur mirties baimė anksčiau nebuvo tyrinėta, o šalis pasižymi giliomis Romos katalikų tradicijomis, kurios buvo užgniaužtos ilgą sovietinės okupacijos laikotarpį. Antrasis tikslas – prisidėti prie gausėjančios literatūros, nagrinėjančios santykį tarp įvairių mirties baimės dimensijų ir įvairių religingumo dimensijų. Tyrimas atskleidė, kad MFODS struktūra pakankamai gerai tinka Lietuvos atvejo tyrimui, ypač jei atliekamos faktorių koreliacijos. Tie tyrimo dalyviai iš Lietuvos, kurie išreiškė didesnį vidinį religingumą, taip pat mažiau bijojo to, kas yra nežinoma, tačiau tarp įvairių religingumo ir mirties baimės dimensijų neegzistuoja joks kitas nepriklausomas, linijinis ryšys.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos specialistai; Mirties baimė, religingumas, socialinių paslaugų teikėjai ir sveikatos apsaugos specialistai; Mirties nerimas; Religingumas; Socialiniai darbuotojai; Death anxiety; Death anxiety, religiosity, social services and health care professionals; Lithuanian health; Religiosity; Social service.

ENThis study examined the applicability of the Multidimensional Fear of Death Scale (MFODS; J.W. Hoetler, 1979a) in Lithuania, a culture where death anxiety has not been studied previously. It also ascertained the relationship between death anxiety and a multidimensional measure of religiosity. Confirmatory factor analysis indicated that MFODS structure fit the Lithuanian data reasonably well, particularly if factors were allowed to be correlated. Lithuanian participants who expressed higher levels of intrinsic religiosity also expressed less fear of the unknown, but no other independent, linear relationships existed among the various dimensions of religiosity and death anxiety. [text from author]

DOI:
10.1080/07481180290106517
ISSN:
0748-1187
Related Publications:
  • Levels of death anxiety : a comparison of American and Lithuanian health and social service personnel / Lucinda Lee Roff ... [et al.]. Death studies. 2006, Vol. 30, no. 7, p. 665-675.
  • Mirties samprata vaikystėje / Vytautas Navickas. Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2009. 76 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37715
Updated:
2016-06-14 19:27:11
Metrics:
Views: 23
Export: