Levels of death anxiety : a comparison of American and Lithuanian health and social service personnel

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Levels of death anxiety: a comparison of American and Lithuanian health and social service personnel
In the Journal:
Death studies. 2006, Vol. 30, no. 7, p. 665-675
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Mirtis / Death; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTDidėjant globalizacijai, kartu didėja dėmesys su mirtimi susijusioms problemoms, o tai rodo stiprėjantį poreikį tyrinėti kultūrinę įtaką socialinėms, asmeninėms ir psichologinėms mirties pasekmėms. Šiame tyrime ištirti 82 amerikiečiai ir 119 lietuvių, dirbančių sveikatos ir socialinių paslaugų sferose, naudojant Multidimensinės mirties baimės skalę, ir palyginti tiriamųjų atsakymai į septynias subskales. Lietuvių tautybės tiriamieji labiau išreiškė mirties proceso baimę ir nežinomybės baimę, ir mažiau bijojo mirusiųjų nei amerikiečiai. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad skirtinga aplinka ir istorinis patyrimas, susiję su mirtimi, gali sąlygoti nerimą dėl skirtingų mirties dimensijų. Mirties nerimo dimensijų kultūriniai skirtumai tarp Lietuvos ir Amerikos sveikatos ir socialinių paslaugų sferų darbuotojų rodo, kad yra svarbu diferencijuoti mokymą remiantis specifinėmis kultūrinėmis žiniomis siekiant pagerinti priežiūros kokybę.Reikšminiai žodžiai: Mirtis; Nerimas; Studentai sveikatos ir socialinis personalas; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Death anxiety; Health and social science personnel; Students; USA.

ENGlobalization, coupled with increased attention to issues surrounding death, highlights the need to explore cultural influences on the social, personal, and psychological consequences of death. This study compared the responses of 82 American and 119 Lithuanian health and social service personnel on seven subscales of the Multidimensional Fear of Death Scale. Lithuanian participants were more likely to express fear of the dying process and fear of the unknown and were less likely to fear the dead than were Americans. The findings suggest that different historical and environmental experiences with death may influence anxiety about various dimensions of death. Cultural differences in the dimensions of death anxiety among health and social service providers in the two nations suggest the importance of differential training based on specific cultural knowledge to improve the quality of care. [From the publication]

ISSN:
0748-1187
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7159
Updated:
2021-03-03 19:22:09
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: