Mirties samprata vaikystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties samprata vaikystėje
Edition:
2-asis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2009.
Pages:
76 p
Notes:
1-asis leid. 2003 m. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Vaikiškoji mirties samprata; Kognityvinis mirties sampratos aspektas; Emocinis mirties sampratos aspektas; Mirties edukacija; Children's perception of death; Cognitive aspect of children's perception of death; Emotional aspect of children's perception of death; Mirtis; Vaikų mirties samprata; Death; Death conception of children.
Contents:
Pirmojo leidimo pratarmė — Antrojo leidimo pratarmė — Mirtis kaip gyvenimo dalis — Mirties sampratos raida vaikystėje — Vaikiškosios mirties sampratos tyrimo istorija — Vaikiškosios mirties sampratos tyrinėjimų ypatumai — Vaikiškosios mirties sampratos kognityvinis aspektas — Vaikiškosios mirties sampratos emocinis aspektas — Asmeninė mirties patirtis — Sociokultūrinės aplinkos įtaka vaikiškajai mirties sampratai — Religinės aplinkos įtaka vaikiškosios mirties sampratos raidai — Mirties sampratos brandumo problema — Mirties edukacija — Baigiamosios pastabos — Literatūra.
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Kognityvinis mirties sampratos aspektas; Mirties edukacija; Mirtis / Death; Vaikai / Children; Vaikiškoji mirties samprata; Vaikų mirties samprata.
Summary / Abstract:

LTMokslinei ir akademinei bendruomenei vis labiau priimtinesnis darosi mirties ir mirimo problematikos, ypač - vaikiškosios mirties sampratos tyrinėjimas. Nei tėvai, nei mokytojai nežino, kaip vaikai supranta kasdien juos pasiekiančius mirties vaizdus, kokią įtaką jie daro vaikų raidai, kaip reikia - jeigu apskritai reikia - su vaikais kalbėtis apie mirtį. Gerai žinoma, kad vaikiškoji mirties samprata stipriai veikia tolesnę vaiko raidą, padėdama arba trukdydama jam įveikti neišvengiamas gyvenimo netektis. Knygoje remiantis lietuvių ir užsienio tyrėjų darbais nagrinėjami svarbūs klausimai, susiję su mirties ir mirimo temomis: atskleidžiama mirties kaip gyvenimo dalies samprata, išsamiai analizuojama mirties sampratos raida vaikystėje, aptariami mirties edukacijos probleminiai klausimai. Atskleidžiant mirties sampratos raidą vaikystėje, apžvelgiama vaikiškos mirties sampratos tyrimo istorija ir tyrinėjimų ypatumai, išsamiai nagrinėjami mirties sampratos vaikystėje kognityvinis ir emocinis aspektai. Daug dėmesio skiriama asmeniškai išgyventos ar stebėtos mirties įtakai vaikų mirties sampratai, analizuojami mirtinai sergančio vaiko bei nusižudyti mėginusio vaiko ir paauglio mirties sampratos ypatumai, atskleidžiamas šeimos nario, artimo gyvūnėlio mirties poveikis vaikiškajai mirties sampratai. Platesnis mirties sampratos kontekstas nagrinėjamas apžvelgiant sociokultūrinės aplinkos ir religinės aplinkos įtaką vaiko mirties sampratai. Leidinyje taip pat aptariama mirties sampratos brandumo problema, ieškoma atsakymų į klausimą, kas yra brandi mirties samprata, išsamiai analizuojama mirties edukacijos problema.

ENThe death and dying topics are becoming more acceptable to the scientific and academic community, in particular - the studies on concept of childish death. Neither the parents nor the teachers know how children understand the images of death reaching them every day, how they affect children's development, how - if necessary overall – they must talk with children about the death. It is well known that childish death concept strongly influences the further development of the child, helping or hindering him to overcome inevitable losses in life. On the basis of Lithuanian and foreign researchers, the book analyses important issues related to death and dying topics: the concept of death as a part of life is revealed, a detailed analysis of the concept of death in childhood development is presented and issues on death education are discussed. Revealing the evolution of the concept of death in childhood, an overview of study history of childish concepts and characteristics of studies is provided, cognitive and emotional aspects of death concept in childhood are analyzed in detail. Much attention is given to a personally experienced or observed death impact on the concept of childish death, peculiarities of death concept of terminally-ill child and suicide attempt of a child and adolescent are analyzed, death of family member, a close pet impact on childish death concept. A broader context of concept of death is analysed considering the impact of socio-cultural and religious environment on the concept of childish death. The publication also discusses the issue on maturity of concept of death; there is a search for answers to the question what a mature concept of death is, and the problem of death education is analysed in detail.

ISBN:
9789955888413
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22352
Updated:
2020-12-10 20:44:51
Metrics:
Views: 91
Export: