Vieną ar dvi žmonas turėjo Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520-1584 m.)? Nauji duomenys įžymiojo Vilniaus vaito biografijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vieną ar dvi žmonas turėjo Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520-1584 m.)? Nauji duomenys įžymiojo Vilniaus vaito biografijai
Alternative Title:
Did Augustyn Rotundus Mieleski (c. 1520-1584) have one or two wives? New data for the biography of the prominent prefect of Vilnius
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2001, 2000, p. 20-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1566 m. Lietuvos Statutas; Augustinas Rotundas, apie 1520-1582 (Rotundus Mieleski); Augustinas Rotundas, apie 1520-1582 (Rotundus Mieleski); Augustino Rotundo biografija; Jarmoliškių (Jarmališkių) dvaras; Rotundo Meleskio šeima; Valdos; Vilniaus pranciškonų vienuolynas; Zofija Montanaitė-Rotundienė; Šeima; Augustyn Rotundus Mieleski; Augustyn Rotundus-Mieleski; Biography of Augustyn Rotundus; Family; Jarmoliškės (Jarmališkės) property; Possessions; Rotundus Mieleski family; The Lithuanian Statute of 1566; Vilnius Franciscan monastery; Zofia Montanowna Rotundusowa.
Keywords:
LT
Augustino Rotundo biografija; Dvarai / Manors; Šeimos teisė / Family law; Teisės istorija / History of law; Valdos; Vienuolijos / Monasteries; Zofija Montanaitė-Rotundienė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami žymaus XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisininko, publicisto ir istoriko, karališkojo sekretoriaus ir Vilniaus vaito, Stakliškių seniūno Augustino Rotundo Meleskio kvestionuotini biografijos faktai, susiję su jo žmonos ir palikuonių klausimais. Pažymima, kad ilgą laiką buvo laikomasi nuomonės, jog jis buvo vedęs du kartus: krokuvietę Zofiją Montanaitę, o šiai mirus, - Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus seserį Eleną. Tokią šeiminę Rotundo padėtį, anot autorių, konstatuoja Maria Baryczovva, Henrykas Lulewiczius ir Albinas Jovaišas. Pažymima, kad Vilniaus vaito Rotundo šeimos ir j o palikuonių mįslę įminti pirmiausia padėjo surasti iki šiol istoriografijai nežinomi dokumentai - teisininkui priklausiusios Jarmoliškių valdos aktai, taip pat keliolika teisminių dokumentų, atsiradusių Rotundo palikuonims ginčijantis dėl teisių į minėtos valdos nuosavybę su Vilniaus Švč. Mergelės Marijos pranciškonų vienuolyno vienuoliais, suteikusių nemažai vertingos genealoginės informacijos. Išanalizavę šiuos dokumentus, autoriai teigia, kad istoriografijoje greičiausiai dėl neatidumo buvo įsivėlusi klaida. Jie konstatuoja, kad vienintelė Augustino Rotundo Meleskio žmona buvo Zofija Montanaitė. Su ja jis susilaukė sūnaus Mikalojaus, gyvenusio labai trumpai ir dviejų dukterų. Autoriai straipsnyje mėgina dokumentiškai pagrįsti Rotundo santuoką, bet ir pabandyti nustatyti jo žmonos amžių bei išaiškinti sulauktus šioje santuokoje palikuonis. Prie straipsnio pridedami dar neskelbti dokumentai, patvirtinantys autorių hipotezę.

ENThe article deals with a biographical aspect (the question of wives) of a famous sixteenth-century humanist of the Grand Duchy of Lithuania Augustyn Rotundus Micleski (Augustinus Rotundus Milesius). Basing themselves on so far unpublished documents, the authors reject the statement (which became deep-rooted due to some misunderstanding) that after the death of his first wife Rotundus Mieleski married a daughter of the bishop of Vilnius. The article argues that the first and only wife of Rotundus Mieleski, a Cracovian of Italian descent, Sofia Montanówna, survived her spouse by at least twenty years (she died after 10 March 1604). Besides, the authors established that she gave birth not only to the son Nicolaus, who died in his infancy, but also to two more daughters Regina and Elizabeth. The former was married to a royal secretary, the standard-bearer of Trakai Krzysztof Dzierżek and the latter to a royal secretary Marjan Łoknicki, by whom she had children.The article also presents some new information about Rotundus Mieleski's sister-in-law Hanna. A conclusion is drawn that his sons-in-law were like him - competent civil servants, having created their well-being due to their qualifications. A guess is made that serving at the king's court and being the clients of the Biržai Radvilas they supported one another. It is conjectured that they were one more group of the so-called 'weak intellectuals', related in kinship; they must have been similar to the Agrippas and their relatives. Further investigations should show how widespread such cases were in the Grand Duchy of Lithuania. Five previously unpublished documents, yielding valuable information upon the biography of Rotundus Mieleski, are attached to the article. [text from author]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37649
Updated:
2018-12-17 10:55:16
Metrics:
Views: 78    Downloads: 10
Export: