Global crisis and economic processes in Lithuania and other Baltic countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global crisis and economic processes in Lithuania and other Baltic countries
Alternative Title:
Globalinė krizė ir ekonominiai procesai Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse
In the Journal:
Verslo sistemos ir ekonomika. 2012, Nr. 2 (1), p. 134-147
Keywords:
LT
Antikrizinės priemonės; Baltijos šalys (Baltic states); Ekonominė politika; Makroekonominiai procesai; Makroekonominiai procesai Baltijos šalyse; Pasaulinė finansų krizė.
EN
Anti-crisis measures; Economic policy; Global financial crisis; In the Baltic countries; Macroeconomic processes; Macroeconomic processes in the Baltic countries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pagrindinės globalinės finansų krizės priežastys, jos poveikis Lietuvos ekonomikai. Pasaulį ištikusi finansų sistemos krizė, savo mastais prilygstanti 1929–1933 metų krizei, didesniu ar mažesniu mastu palietė daugumą pasaulio šalių. Šiandieninę globalinę krizę lėmė būtent situacija nekilnojamojo turto rinkoje, t. y. vadinamasis nekilnojamojo turto burbulo sprogimas bei su juo susijusi padėtis finansų rinkose. Kita šios krizės ypatybė – tai globalizacijos įtaka. Veikiant šiam veiksniui, glaudžiais ryšiais suraizgytoje pasaulio ekonomikoje finansinės problemos, prasidėjusios galingiausioje pasaulio ekonomikoje, t. y. JAV, greitai išplito ir kitose pasaulio šalyse bei regionuose. Straipsnyje atskleidžiami ryšiai tarp nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių rinkų, tarp bankinių kreditų didėjimo ir investicijų augimo. Pateikiamos pagrindinės antikrizinės priemonės, įgyvendintos JAV ir ES. Aptarta padėtis Lietuvos ekonomikoje globalinės krizės kontekste. Išanalizuoti konkretūs veiksniai, sukėlę krizę Lietuvoje. Lemiamą poveikį Lietuvos ekonomikai turėjo palūkanų normų svyravimai bei užsienio prekybos mažėjimas. Krizę pagilino neatsakinga ir netoliaregiška šalies vyriausybių ekonominė politika ir ypač fiskalinės drausmės nesilaikymas.Straipsnyje aptartos antikrizinės ekonominės politikos priemonės Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Makroekonominius procesus Baltijos šalyse charakterizuojančių rodiklių analizė parodė, jog šių šalių ekonominiai procesai krizės sąlygomis buvo panašūs ir be esminių skirtumų. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, jog sėkmingas krizės pasekmių likvidavimas Baltijos šalyse priklausys tiek nuo užsienio ir vidaus rinkų atsigavimo, šalių konkurencingumo didinimo, tiek ir nuo to, kaip vyriausybėms seksis stabilizuoti valstybių finansus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the main reasons of financial and economic crises as well as their consequences. The links between real estate markets and markets of securities, credit expansion and growth of investment are described. It is shown that the processes in real estate and securities markets inflated the prices of real estate and created the so-called real-estate bubble the burst of which was the main reason of the global financial crisis. The main anticrisis measures in the EU and USA are presented. The situation of Lithuania in the context of the global crisis is discussed. The concrete factors that have caused the economic crisis in Lithuania are analysed. The means of the government’s economic policy in Lithuania and other Baltic countries are discussed in the context of the global crisis. The analysis of the indices of macroeconomic processes in the Baltic countries showed that economic processes were similar without essential differences in all Baltic countries. The analysis showed that economic revival of the Baltic countries will depend both on the foreign market restoration and restoration of the domestic markets and modernisation of production. [From the publication]

ISSN:
2029-8234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37367
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: