Pasaulinės finansų krizės poveikis viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų subjektyvioms gyvenimo ir darbo sąlygoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulinės finansų krizės poveikis viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų subjektyvioms gyvenimo ir darbo sąlygoms
Alternative Title:
Effect of global financial crisis on subjective well-being and work conditions of the public and private sector employees
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 3, p. 425-444
Keywords:
LT
Viešasis ir privatusis sektorius; Darbo sąlygos; Gyvenimo sąlygos; Subjektyvi gerovė; Pasaulinės finansų krizės poveikis; Europos socialinis tyrimas.
EN
Public and private sector; Work conditions; Life conditions; Subjective well-being; Impact of global financial crisis; European Social Survey.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pasaulinės finansų krizės įtaka viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygų vertinimams. Atliekant analizę, remtasi Europos socialinio tyrimo 4-osios, 5-osios ir 6-osios bangos apklausomis, kuriose daugelio Europos šalių (įskaitant Lietuvą) gyventojams buvo pateikti įvairūs klausimai apie jų darbo ir gyvenimo sąlygas. Atliekant empirinę analizę, daugiausia dėmesio skirta viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų subjektyvių gyvenimo sąlygų kaitai ir darbo sąlygų darbovietėse pokyčiams pasaulinės finansų krizės laikotarpiu. Apklausų duomenų analizės rezultatai parodė, kad apskritai Europoje pasaulinė finansų krizė greičiausiai turėjo įtakos bendrai emocinei ir kognityvinei subjektyviai gerovei, bet beveik neturėjo įtakos sveikatos ir materialinės (finansinės) padėties vertinimams. Lietuvoje, skirtingai nei kitur Europoje, nustatytas gana ryškus materialinės (finansinės) padėties vertinimų svyravimas. Taip pat nustatyta, kad Europos privačiojo sektoriaus darbuotojai šiek tiek labiau pajautė darbo sąlygų pokyčius pasaulinės finansų krizės laikotarpiu. Šiuo požiūriu Lietuvos atvejis vėl pasirodė išsiskiriantis, nes daug didesnė žmonių dalis nei kitur Europoje minėjo, kad darbo užmokestis kriziniu laikotarpiu mažėjo, santykinai dažniau – viešajame sektoriuje. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the effect of global financial crisis on subjective well-being and work conditions of the public and private sector employees. The study is based on the analysis of data of the 4th, 5th and 6th waves of the European Social Survey wherein populations of the majority of European countries (including Lithuania) were asked different questions about their life and work conditions. The empirical analysis is focused on the changes of subjective well-being and work conditions of the public and private sector employees during the global financial crisis. Analysis of the survey data showed that, overall, the global financial crisis seems to have an effect on the general cognitive and emotional subjective well-being. However, it had little or no effect at all on evaluations of health and material (financial) status. In Lithuania, unlike elsewhere in Europe, evaluations of material (financial) status showed considerable variation during the period of crisis. The study also revealed that employees of the private sector in Europe to a larger extent experienced changes of working conditions during the global financial crisis. In this regard, the case of Lithuania was again distinctive as a much larger share of Lithuanian respondents declared that they experienced wage cuts during the period of crisis, and it was a little more characteristic for the public sector. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.15.3.16615
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62953
Updated:
2018-12-17 14:08:31
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: