Teaching teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teaching teachers
Alternative Title:
Mokytojų mokymas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 28, p. 58-63
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama mokslinė pedagoginė, psichologinė, sociologinė literatūra, nagrinėjanti suaugusiųjų mokymo bei mokymosi prielaidas, esmę, humanistinės psichologijos idėjas, konstruktyvistinę mokymosi sampratą, taip pat įvairių mokslinių teorijų požiūrį į suaugusiųjų mokymą/mokymąsi. Remiantis studentų apklausos duomenimis, analizuojamos mokyklų mokytojų mokymosi priežastys, jų viltys, susijusios su būsimąja profesija, aptariami kai kurie psichologiniai bei bendravimo su dėstytojais momentai, studijuojančių mokytojų požiūris į mokymo programą bei mokymo/mokymosi procesą, aptariamos dėstytojų psichologinės nuostatos, mokymo problemos bei požiūris į studijuojančiuosius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi esmė; Mokymas; Mokymasis; Mokymosi stilius; Savitarpio santykiai; Mokymo/si strategijos; Savarankiškas mokymasis; The essence of learning; Teaching; Learning; Learning style; Relationship; Teaching/learning strategies; Self-dependent learning.

ENThe article present the survey of scientific pedagogical and psychological literature analyzing the essence of teaching/learning of adults, ideas of humanistic psychology, constructivist conception of learning, and the viewpoint of various scientific theories towards adult teaching/learning. On the basis of the data of the questionnaire given, reasons for learning of schools teachers, their expectations about their future profession, some psychological moments of their relationship with the tutors, learners’ attitude towards the teaching programme and the peculiarities of adult teaching/learning are analyzed, and some psychological and teaching problems of tutors as well as their attitude towards the learners are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3730
Updated:
2018-12-17 11:38:02
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: