Studentų požiūrio į profesinę karjerą ir psichologinio laiko sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūrio į profesinę karjerą ir psichologinio laiko sąsajos
Alternative Title:
Links between the students' approach towards the professional career and psychological time
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 28, p. 90-98
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTSvarbiausios darbo vertybės pedagogikos specialybės studentams yra trys: malonus kolektyvas, geri santykiai jame įdomus darbas bei geras atlyginimas ir kitos materialines sąlygos. Trys mažiausiai svarbios vertybės: galimybė vadovauti kitiems, įvairovė (dažnai besikeičiančios užduotys) bei darbo prestižas. Trys svarbiausios vertybės tarp buhalterines apskaitos studentų buvo geras atlyginimas ir kitos materialines sąlygos; saugumas, atleidimo grėsmės nebuvimas bei malonus kolektyvas, geri darbo santykiai. Nustatyta, kad tam tikri psichologinio laiko parametrai siejasi su darbo vertybėmis. Laiko deficito bei orienta¬cijos į praeitį subskalė siejasi su trimis darbo vertybėmis, laiko nerimo subskalė – su viena. Galime manyti, kad esant pokyčiams vienoje iš tirtų sferų (psichologinio laiko arba darbo vertybių), neišvengiamu pokyčių, turėtų atsirasti ir antroje. Norimas gauti pradinis atlyginimas siejasi su 3 psichologinio laiko parametrais (laiko nerimu, laiko deficitu, laiko planavimu) bei 5 darbo vertybėmis (galimybe vadovauti kitiems, laisve, galimybe planuoti savo laiką, darbo prestižu). Norimas atlyginimas po metų siejasi su laiko planavimu bei 4 darbo vertybėmis (galimybe vadovauti kitiems, laisve, galimybe planuoti savo laiką, darbo prestižu, moralinių principų, laikymusi.

ENThe most important working values for the students of pedagogics specialists are the following three: nice collective, good relations within the collective, interesting work and decent remuneration and other material conditions. The three least important values are the following: the possibility to manage others, diversity (frequently changed tasks) and the prestige of the job. The three most important values among the students of bookkeeping and accounting were good remuneration and other material conditions; security, absence of the threat of dismissal and nice collective and good relations. It was established that certain parameters of psychological time are related with the labour values. The subscale of deficit of time and orientation to the past is related with three labour values, the time concern subscale – with one. One can suppose that in case of changes of one of the studied areas (psychological time or labour values), inevitable changes are likely to occur in the other one. The desired starting salary is related to the three parameters of psychological time (time concern, time deficit and time planning) and the five labour values (the possibility of managing others, freedom, possibility to plan one’s time and the prestige of the job). The desired salary in a year’s time is related with the planning of time and the four labour values (the possibility of managing others, freedom, possibility to plan one’s time and the prestige of the job) as well as with the observance of the moral principles.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3721
Updated:
2018-12-17 11:38:00
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: