Pedagogų kompetencijų vertinimas mokinių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų kompetencijų vertinimas mokinių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą aspektu
Alternative Title:
Assessment of pedagogues' competencies from the aspect of activation in written word training among pupils'
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 93-104
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTSuvokiant pedagogų kompetencijų svarbą mokinių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą pradinėse klasėse aspektu, straipsnyje nagrinėjama aktyvinimo, kompetencijų sampratų įvairovė, esmė, struktūra, turinys, sritys įvairių mokslininkų, mokinių ir mokytojų požiūriu. Aptariamas pradinių klasių mokinių rašytinės kalbos ugdymo rezultatyvumas: mokinių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą pedagoginis ir psichologinis aspektas, pedagogų kompetencijos, jų vaidmuo ir plėtotės galimybės. Pateikiami tyrimo rezultatai: pradinių klasių mokinių nuomonės ir mokytojų požiūriai dėl pedagogų kompetencijų aktyvinti mokinius ugdant rašytinę kalbą III-IV klasėse. Pateikiama rekomendacijų, kaip puoselėti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, institucijoms, kurios organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą,- kaip šį procesą spartinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Kvalifikacija; Rašytinės kalbos ugdymas; Competences; Written word training; Activation.

ENRealizing the importance of pedagogical competencies in primary schoolchildren activation to develop written language skills, the article analyzes the diversity of activation and competence concepts, their essence, structure, content, areas as seen by various scientists, schoolchildren and teachers. It discusses the efficiency of written language skills education in primary school: pedagogical and psychological aspects of schoolchildren activation to develop written language skills, pedagogue competencies, and their role and development opportunities. Research results are presented: opinions of primary school pupils and teacher attitudes to pedagogue competencies of activating schoolchildren to develop written language skills in III-IV grades. Recommendations are provided how to foster primary school teacher competencies, and how to accelerate this process for pedagogue qualification improvement institutions.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3710
Updated:
2018-12-20 23:06:13
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: