Įvadas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas
Alternative Title:
Introduction
In the Book:
Tai, kas išlieka / sudarė Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 9-21. (Senovės baltų kultūra ; t. 8)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gintaras Beresnevičius; Biografija; Mokslinės knygos; Religijotyra; Publicistika; Baltų mitologija; Atsiminimai; Mythology of the Balts; Memories; Baltai; Senosios religijos; Mitologija; The Balts; Ancient religions; Mythology.
Keywords:
LT
Atsiminimai. Prisiminimai. Patirtys / Memories. Narratives; Baltai / Balts; Biografijos / Biographies; Gintaras Beresnevičius; Mitologija / Mythology; Mokslinės knygos; Publicistika; Senosios religijos.
EN
Ancient religions; Balts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas vienas ryškiausių senovės baltų pasaulėžiūros tyrinėtojų Lietuvoje – Gintaras Beresnevičius, kurio mokslinė veikla buvo įvertinta Lietuvos mokslo premija. G. Beresnevičius savo tyrimų pagrindu dėstė Religijų istoriją, Lietuvos religiją ir mitologiją, Religijotyros įvadą daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų. Taip pat vadovavo bakalaurų ir magistrų darbams, dirbo disertacijų darbų gynimų komitetuose. Pagrindinė G. Beresnevičiaus darbovietė buvo Kultūros ir meno institutas, nuo 2002 m. reorganizuotas į Kultūros, filosofijos ir meno institutą. G.Beresnevičius buvo žinomas ir kaip žurnalistas. Tai buvo reto darbštumo ir produktyvumo asmenybė. G. Beresnevičiaus mokslinę veiklą labai įtakojo Norbertas Vėlius. G. Beresnevičius labai domėjosi baltų priešistore, etnogeneze. Jo dėmesyje buvo tautų kraustymosi laikotarpis, o savo darbais plėtė istorinės savimonės ribas. G. Beresnevičius rašė religijotyros vadovėlius. Jis savo darbais sudarė sąlygas religijotyrai – naujai disciplinai Lietuvoje. Šiam specialistui nebuvo svetima ir publicistika. G. Beresnevičiui skirta knyga pavadinta ,,Tai, kas išlieka“. Apie šią iškilią asmenybę pasakoja jo mokiniai, bičiuliai, kolegos, aptariami jo publicistiniai rašiniai. Paskutiniais gyvenimo metais jo beletristiniuose darbuose labai išryškėjo stiprus apsisprendimas remti Katalikų Bažnyčią. Aktyvią G. Beresnevičiaus veiklą nutraukė netikėta žūtis, kuri kelia įvairių pamąstymų. Iki šiol neaiški jo buvimo vieta paskutinę dieną prieš mirtį, todėl pageidautinas tolesnis juridiškas G. Beresnevičiaus žūties aplinkybių tyrimas.

ENThis introduction is about prominent Lithuanian religion researcher, baltist, Gintaras Beresnevičius (1961- 2006). G, Beresnevičius was one of the most distinct ancient Baltic (Lithuanian, Prussian, etc.) world-view researchers in Lithuania. On the topic he published over 10 fundamental and educational works. In 1989, after his start in the area of Baltic mythology, G. Beresnevičius continued tradition of scientific research, established by M.Gimbutienė, A. J. Greim, and V. Vėlius. G.Beresnevičius's contribution to Lithuanian humanitarian science, especially to lituanistic research, is of a distinct importance, since he opened the pathways for a new discipline in Lithuania - religion research. Differing from earlier (Soviet Lithuanian and foreign) mythologists, G. Beresnevičius concentrated his attention on topics of pre-Christian Baltic religion, encompassing Baltic mythology as well. In his theoretical works ("Religijotyros įvadas"("Introduction to Religion Research"), V., 1997; "Religijų istorijos metmenys"("Outlines of the History of Religions"), V., 1997 and others), G.Beresnevičius defined a subject-matter and methods of a new discipline - religion research; created Lithuanian terminology, discussed achievements of foreign religion researchers. Until him, nobody in Lithuania took upon himself such a task.G. Beresnevičius's monographs have a high scientific value as well ("Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje"("Heaven. The Concept of Afterlife in Ancient Lithuanian World-View"), V, 1990; „Baltų religinės reformos"("Baltic Religious Reforms"), V, 1995; "Eglė žalčių karalienė ir lietuvių teogoninis mitas"("Eglė the Queen of Snakes and Lithuanian Teogonie Myth"), V, 2003; "Lietuvių religija ir mitologija. Sisteminė studija"("Lithuanian Religion and Mythology. Systematic Study") V, 2004), in which the author raised and tackled poorly researched or not researched at all questions, concerning Baltic deities, their pantheon, cult. In these books, applying historical, comparative and phenomenological methods, G. Beresnevičius read anew written sources, folklore and archeological data, used by other researchers in abundance. G. Beresnevičius scientifically reconstructed ancient Prussian and Lithuanian religious system, revealing not only it's authenticity, but also emphasizing it's systematism and perfection, characteristic to all independent religions. G.Beresnevičius's works of applied nature ("Religijotyra. Vadovėlis XI klasei". ("Religion Research. Textbook.XI Grade") V., 2003; "Religijotyra. Vadovėlis XII klasei"("Religion Research. Textbook.XII Grade") V., 2003) are prepared using the base of his fundamental research. In these textbooks G. Beresnevičius describes Baltic religions, alongside providing essential data on the ancient religions of the world as well. That way Baltic (Lithuanian, Prussian, Latvian) pre-Christian religion is incorporated into a collective horizon of ancient world religions. Achieving that, G. Beresnevičius reaches a European level.The cycle includes, compiled by G. Beresnevičius, dictionary of religious terms ("Religijotyros žodynas. Pagrindinės sąvokos"("Dictionary of Religion Research. Fundamental Concepts"), V., 2003), which is especially important to every humanitarian, delving into the problems of religion research. Above mentioned applied works by G. Beresnevičius laid the foundation for the lecturing on religion research disciplines in Lithuania. As this type of work, they are of a European standard. In 2006, posthumously, for the cycle „Religijotyra ir senovės baltų mitologija" ("Religion Research and Ancient Baltic Mythology") (1990-2004), Gintaras Beresnevičius was awarded the National Prize for Science.

ISBN:
9786094010279
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19054
Updated:
2020-12-08 21:26:27
Metrics:
Views: 69    Downloads: 5
Export: