Baltismen im ostpreußischen Deutsch : Hermann Frischbiers "Preussiches Wörterbuch" als volkskundliche Quelle

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Baltismen im ostpreußischen Deutsch: Hermann Frischbiers "Preussiches Wörterbuch" als volkskundliche Quelle
Keywords:
LT
Baltizmai; Leksikografija; Leksikologija; Lietuvių kalbos dialektologija; Rytų Prūsijos kalba; Vokiečių ir lietuvių kalbiniai santykiai; Vokiečių ir lietuvių kultūriniai santykiai; Vokiečių kalba; Vokiečių žemaičių tarmė.
EN
Baltismen; German; German and Lithuanian cultural relations; German and Lithuanian language relations; Lexicography; Lexicology; Lithuanian; Lithuanian dialectology; Low German dialect; Ostpreusischen Language.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas baltizmams, esantiems Hermanno Frischbiero žodyne. Teorinėje darbo dalyje pateikiama žodyno autoriaus H.Frischbiero biografija, pabrėžiant, kad H. Frischbiero šeima buvo glaudžiai susijusi su Karaliaučiumi, manoma, kad jo tėvai buvo lietuvių kilmės. Pats H. Frischbieras buvo mokytojas, 1872 metais tapęs Karaliaučiaus mergaičių gimnazijos rektoriumi. Jis kalbėjo prūsiškai. Akcentuojama, kad už publikaciją “Prūsų patarlės ir vaizdingi posakiai” vos nepateko į kalėjimą, apkaltintas amoralumu. Pažymima, kad H. Frischbieras ne tik pats rinko patarles, dainas, mįsles, liaudies žaidimus, bet ir subūrė pagalbininkų būrį – tai daugiausia buvo mokytojai, dvasininkai, bet buvo ir mokslininkų – ypač minimas profesorius G. Nesselmannas. Pažymima, kad šiandien H. Frischbiero žodynas yra svarbus tuometinės Rytų Prūsijos provincijos kalbos ir gyvenimo būdo pažinimo šaltinis. Kadangi žodyne pateikiami gausūs aiškinantys pavyzdžiai, jame gerai atsispindi tuometiniai etniniai ir socialiniai santykiai. Reziumuojama, kad H. Frischbiero žodynas dėl jame esančios gausybės Rytų Prūsijos liaudies posakių yra tarsi tautos mentaliteto istorija ir todėl puikus Rytų Prūsijos etnografijos ir kultūros istorijos šaltinis. Priede publikuojami iš H. Frischbiero žodyno išrinkti baltizmai. Autorius pabrėžia, kad jis ima tik tuos baltizmus, kurių kilmę galima vienareikšmiškai identifikuoti kaip prūsišką, lietuvišką ar latvišką (kuršišką). Sąmoningai atsisakyta žodžių, kurių kilmė aiškiai nenustatoma, taip pat gausių lietuvių kalbos germanizmų ir slavizmų.

ENThe study focuses on Balticisms in Hermann Frischbier’s dictionary. The theoretical part presents the biography of Frischbier, noting that his family was closely related to Königsberg and his parents are supposed to be of Lithuanian descent. Frischbier was a teacher and in 1872 he became the rector of the girls’ high school in Königsberg. He spoke Prussian. He was nearly imprisoned for the publication “Prūsų patarlės ir vaizdingi posakiai” [Prussian Proverbs and Figurative Expressions] and was accused of amorality. It should be noted that Frischbier not only collected proverbs, songs, riddles and folk games himself, but also formed a group of assistants: mainly teachers, clergymen and scientists (Prof. Nesselmann). Today Frischbier’s dictionary is an important source of information about the language and lifestyle of the then province of East Prussia. Since the dictionary presents abundant illustrating examples, it well reflects the contemporary ethnic and social relations. It is resumed that Frischbier’s dictionary serves as a history of the nation’s mentality due to numerous East Prussian folk sayings, hence a perfect source of history of East Prussian ethnography and culture. The appendix publishes Balticisms selected from Frischbier’s dictionary. The author underscores that he uses only those Balticisms the origin of which could be unambiguously identified as Prussian, Lithuanian or Latvian (Curonian). He intentionally refused those words the origin of which could be clearly established, as well as numerous German and Slavic loan words in the Lithuanian language.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36994
Updated:
2019-10-24 12:45:09
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: