Kūrybinė veikla kaip aukštesniųjų klasių mokinių muzikos mokymo(si) motyvaciją žadinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinė veikla kaip aukštesniųjų klasių mokinių muzikos mokymo(si) motyvaciją žadinantis veiksnys
Alternative Title:
Creation as motivating factor for learning music in upper grades
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2008, Nr. 37, p. 50-56
Keywords:
LT
Kūryba; Mokymosi motyvacija; Mokymosi motyvacija, muzikinis ugdymas, kūryba, šiuolaikinės muzikos komponavimo principai; Muzikinis ugdymas; Šiuolaikinės muzikos komponavimo principai.
EN
Creation; Learning motivation; Learning motivation, music education, creation, modern music composition techniques; Modern music composition techniques; Music education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos aukštesniųjų klasių mokinių muzikos mokymosi motyvacijos žadinimo galimybės taikant kūrybos užduotis. Remiantis K. Swanwicko muzikos epistemologijos koncepcija ir šiuolaikiniais komponavimo principais grįstomis kūrybinėmis užduotimis, parengtas muzikinės kūrybos mokymosi aukštesniosiose klasėse modelis. Modelio efektyvumas praktiškai tirtas mokslinio projekto būdu. Eksperimentas vyko dvejus mokslo metus. Rezultatams stebėti ir vertinti pasirinktas atvejo analizės metodas. Straipsnyje išsamiau pristatoma keturių atvejų, reprezentuojančių skirtingo muzikinio pasirengimo mokinių grupes, muzikos mokymosi motyvacijos kaitos analizė. [Iš leidinio]

ENThe article investigates the possibilities of creative tasks in encouraging motivation for music learning in upper grade students. On the basis of Swanwick's concept of music epistemology and the tasks prepared following the principles of contemporary music composition, a music learning model in upper grades has been prepared. The efficiency of the model was tested by way of a research project. The experiment lasted two academic years. The case study method was applied for the monitor and assessment of the results. The article presents in detail the analysis of the change in motivation for music learning in four student groups of different background in music education. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36980
Updated:
2018-12-17 12:23:41
Metrics:
Views: 2
Export: