Geschichte des deutschen Schulwesens in Litauen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Geschichte des deutschen Schulwesens in Litauen
Keywords:
LT
1918-1940; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Etniniai santykiai; Lietuvių ir vokiečių santykiai; Mokyklos; Nacionalizmas; Pradinė mokykla; Tautiniai santykiai; Tautinės mažumos; Vokiečiai; Vokiečiai Lietuvoje; Vokiečių mokyklos Lietuvoje; Vokiečių tautinė mažuma; Švietimas; Švietimas vokiečių kalba.
EN
1918-1940; Education; Education in German; Ethnic relationships; German minority; German schools in Lithuania; Germans; Germans in Lithuania; Lithuania; Lithuanian-German relations; National minorities; National minority; National relations; Nationalism; Primary school; School of Education; The Germans; The Second World War.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama vokiečių mažumos Lietuvoje švietimo sistema. Pirmiausia apžvelgiama vokiečių mažumos istorija Lietuvoje nuo viduramžių iki Pirmojo pasaulinio karo ir to meto švietimo politika. Pagrindinis dėmesys skiriamas Mindaugo, Gedimino, Jogailos valdymui, protestantizmo idėjų sklaidai. Pažymima, kad pirmieji liudijimai apie vokiškas mokyklas yra išlikę tik nuo 19 amžiaus. Nagrinėjamas vaikų lavinimas tuo metu, vokiškose mokyklose mokyti dalykai, mokytojų išsilavinimo, apmokėjimo, buities klausimai. Pažymima, kad mokyklos iki pat 20 amžiaus buvo glaudžiai susijusios su evangelikų liuteronų bažnyčia. Aptariama vokiškų mokyklų situacija Pirmojo pasaulinio karo metais, akcentuojant mokymosi kalbos ir religijos dėstymo problemas. Plačiai nušviečiama vokiškų mokyklų situacija 1918-1940 metais. Aprašoma demografinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė vokiečių mažumos Lietuvoje situacija tuo metu. Aptariami mažumų teises reglamentavę Lietuvos įstatymai ir vokiečių interesų grupių kūrimosi pradžia. Pažymima, kad tuo metu atsirado daug naujų mokyklų, daugelis mokyklų iš bažnytinių virto pasaulietinėmis, perėjo į privačias rankas. Analizuojama Lietuvos vokiečių kultūrinės sąjungos veikla, jos posūkis nacionalsocializmo link. Akcentuojami šios sąjungos nuopelnai, rūpinantis vokiečių mažumų teisėmis, kuriant internatus, rūpinantis jaunimo užimtumu. Aptariama vokiečių švietimo Lietuvoje situacija daliai vokiečių grįžus į vokiečių okupuotą Lietuvą 1942-1944 metais. Akcentuojama mažumų teisių apsaugos reikšmė Nepriklausomoje Lietuvoje.

ENThe study analyses the system of education of the German minority in Lithuania. It overviews the history of the German minority in Lithuania from the Middle Ages until World War I and the education policy during that period. The focus is shifted on the rule of Mindaugas, Gediminas, Jogaila, and the spread of Protestantism ideas. The first testimonies of German schools date back only to the 19th c. The study analyses children’s education, the subjects taught at German-speaking schools, as well as the issues of teachers’ educational background, remuneration and household. Before the 20th c. schools were closely related to the Evangelical Lutheran Church. The study discusses the situation of German-speaking schools during World War I, pointing out the problems of the language of instruction and the teaching of religion. The situation of German-speaking schools in 1918–1940 is widely described. The study overviews the demographic, economic, social and cultural situation of the German minority in Lithuania at that time. It discusses the Lithuanian laws that regulated minority rights and the beginning of the formation of German interest groups. At that time there appeared a lot of new schools; many schools were transformed from ecclesiastical to secular or became private. The study analyses the activities of the Lithuanian German Cultural Union and its direction to national socialism. It emphasises the merits of this union while taking care of the rights of the German minority, establishing boarding-schools and taking care of youth occupation. The study discusses the situation of German education in Lithuania after some Germans returned to Lithuania occupied by Germany in 1942–1944. It highlights the significance of the protection of minority rights in independent Lithuania.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36776
Updated:
2019-10-23 20:26:29
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: