Rankraštinio šaltinio "Litauische Sprichwörter und Rätsel" atribucija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankraštinio šaltinio "Litauische Sprichwörter und Rätsel" atribucija
Alternative Title:
Atrbution of the manuscript source "Litauische Sprichwörter und Rätsel"
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 39-72
Keywords:
LT
Atribucija; Gotfrydas Ostermejeris; Jokūbas Brodovskis; Lietuvių raštija, XVIII a.; Tautosaka; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; Mažoji Lietuva; Rankraštinis paveldas; Rankraštinė knyga.
EN
Atribution; Gottfried Ostermeyer; Jacob Brodowski; Lithuania Minor; Lithuanian folk-lore; Lithuanian writing, 18th century; Manuscript; Manuscript heritage; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas rankraštinis priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinys „Litauische Sprichwörter und Rätsel“ (toliau - PR), signatūra F137-1. Rinkinys iki šiol laikytas anoniminiu, todėl itin svarbus uždavinys - jo atribucija: datavimas, lokalizavimas ir autorystės nustatymas. Dėl autorystės ir sukūrimo laiko yra iškelta keletas hipotezių, tačiau nė viena kol kas neįrodyta. Straipsnio autorė pateikia rinkinio analizės išvadas: vėliausia vieno popieriaus gaminimo pradžios data gali būti 1716-ieji, taigi rankraštis galėjo būti rašomas po 1716-ųjų. Rankraštis nebaigtas, spaudai neparengtas, išlikęs ne visas. Pagrindinis rankraščio sudarytojas - Trempų (Darkiemio aps.) precentorius Jokūbas Brodovskis (Jacob Brodowski, 1692-1744). Jo žodyno Lexicon Germanico- Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm ir PR rašysenos analizė leidžia daryti išvadą, kad PR yra Brodovskio autografas. PR sukūrimo vieta - Trempai. Antras asmuo, rankraštyje padaręs įrašų, yra Gotfrydas Ostermejeris (Gottfried Ostermeyer, 1716-1800), 1744 metais po Brodovskio mirties atėjęs į Trempų parapiją ir užėmęs precentoriaus vietą, 1752-1800 metais dirbęs kunigu. Iš viso Ostermejeris įrašė 16 vokiškų ir 11 lietuviškų frazių (53 žodžiai, arba 61 žodžių forma), pataisė 5 Brodovskio žodžius. Rankraštis jo pildytas tarp 1744 ir veikiausiai 1780 metų. Dauguma Ostermejerio įrašų su Brodovskio įrašais susiję vertikaliaisiais ryšiais ir kartu su jais sudaro rinkinio makrostruktūrą. Aštuonių lietuviškų smulkiosios tautosakos vienetų užrašytoju laikytinas ne Brodovskis, bet Ostermejeris. Iš jų septyni lietuviški vienetai užfiksuoti pirmą kartą.

ENThe Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences keeps a manuscript collection of sayings, proverbs and riddles “Litauische Sprichwörter und Rätsel” (hereinafter – PR), signature F137-1. The collection has so far been considered anonymous; therefore, its attribution – dating, localisation and authorship – is an important task. Several hypotheses concerning authorship and date of creation have been raised, yet none has been proved. The author of the paper presents the conclusions of the analysis of the collection: the latest date of the beginning of production of one paper can be 1716, thus the manuscript could be written after 1716. The manuscript is incomplete; it has not been prepared for publishing and has survived in part. The main compiler of the manuscript was Jacob Brodowski, (1692–1744) precentor of Trempai (District of Darkiemis). The analysis of handwriting of his dictionary “Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm” and PR leads to the conclusion that PR is Brodowski’s autograph. Trempai is the place where PR was created. The second person to have made entries in the manuscript was Gottfried Ostermeyer (1716–1800), who became the precentor in Trempai parish in 1744, after Brodowski’s death, and was a priest in 1752–1800. In total, Ostermeyer included 16 German and 11 Lithuanian phrases (53 words, or 61 word forms), and corrected 5 Brodowski’s words. He most probably contributed to the manuscript between 1744 and 1780. The majority of Ostermeyer’s entries are related to Brodowski’s entries vertically and constitute the macrostructure of the manuscript. Ostermeyer rather than Brodowski is considered to have entered eight Lithuanian units of small folklore. Seven Lithuanian units of them were recorded for the first time.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36384
Updated:
2019-02-21 21:36:05
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: