Mokinių mokslinės tiriamosios veiklos gebėjimų ir susidomėjimo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje : situacijos analizė ir prognozės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių mokslinės tiriamosios veiklos gebėjimų ir susidomėjimo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: situacijos analizė ir prognozės
Alternative Title:
Training of learners' scientific research activity abilities and interest in comprehensive school: the analysis and prognosis of the situation
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2008, Nr. 3 (23), p. 6-28
Keywords:
LT
Bendrojo lavinimo mokykla; Gamtamokslinis ugdymas; Karjera; Mokslinė tiriamoji veikla; Mokslinė tiriamoji veikla, bendrojo lavinimo mokykla, gamtamokslinis ugdymas, karjera.
EN
Career; Comprehensive school; Science education; Scientific research activity; Scientific research activity, comprehensive school, science education, career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mokinių mokslinės tiriamosios veiklos gebėjimų ir susidomėjimo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Pateiktas situacijos bendrojo lavinimo mokykloje ugdant mokinių domėjimąsi moksline tiriamąja veikla mokymo procese vertinimas, nustatyti reikšmingiausi ir įtakingiausi veiksniai, skatinantys / trukdantys ugdyti mokinių domėjimąsi moksline tiriamąja veikla. Straipsnyje pateikiamas dabartinio mokymo proceso palankumo, orientuojant mokinius mokslininko (tyrėjo) karjerai bei mokytojų kompetencijos, formuojant ir plėtojant mokinių mokslinius tiriamuosius gebėjimus mokymo(-si) procese, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos organizuojant bei tobulinant mokymo(-si) procesą siekti sustiprinti mokinių domėjimąsi moksline tiriamąja veikla. Numatomos situacijos ugdant mokinių domėjimąsi moksline tiriamąja veikla mokymo procese ir mokytojų kompetencijos, formuojant ir plėtojant mokinių mokslinius tiriamuosius gebėjimus, kaitos prognozės. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the development of students’ abilities and interest for scientific research in schools of general education. It presents the situation evaluation of study activities aimed at the development of students’ interest for research activities in schools of general education and defines the key and most influential factors encouraging or impeding the development of students’ interest for research activities. The article also presents the evaluation of the benefit of the modern education process by focusing students’ attention on the career of a scientist (researcher) and teachers’ competences when forming and developing students’ research abilities during the study and learning process. The author of the article presents recommendations for the organisation and development of the study and learning process in order to enhance students’ interest for research activities. The article also provides a forecast of changes in situations when developing students’ interest for research activities during the study process and teachers’ competences when forming and developing students’ research abilities.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36259
Updated:
2021-02-25 10:00:26
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: