Mokslinė tiriamoji veikla lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje : mokytojų pozicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinė tiriamoji veikla lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje: mokytojų pozicija
Alternative Title:
Scientific research activity in comprehensive school of Lithuania: teachers' position
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2010, Nr. 2 (28), p. 16-28
Keywords:
LT
Bendrojo lavinimo mokykla; Faktorinė analizė; Gamtamokslinis ugdymas; Karjera; Mokslinė tiriamoji veikla.
EN
Career; Comprehensive school; Factor analysis; Factor analysis of scientific research; Science education; Scientific research activity; Secondary school science education, career.
Summary / Abstract:

LTMokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje – neatsiejama ugdymo proceso dalis. Didaktiniu požiūriu tokia veikla yra vienas iš efektyviausių būdų padidinti moksleivių pažintinį aktyvumą. Mokslinė tiriamoji veikla didina intelektualinį moksleivio potencialą, plėtoja jo kūrybines galias. Ne mažiau svarbu, kad tokios veiklos procese vystosi socialiniai komunikaciniai moksleivių gebėjimai ir įgūdžiai. Kaip viena labiausiai pageidautinų tokios veiklos išdavų – susiformavęs konstruktyvus požiūris į tolesnį asmens profesinį apsisprendimą. Straipsnyje analizuojama gamtos mokslų dalykų ir matematikos mokytojų pozicija apie mokslinę tiriamąją veiklą bendrojo lavinimo mokykloje. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad mokant mokslinės tiriamosios veiklos yra taikomi mokinių savarankiškumą, bendradarbiavimą skatinantys metodai, nepaisant to, kad mokslinė tiriamoji veikla dažniausiai vyksta tik pavienių mokytojų entuziastų dėka. Mokinių domėjimasis moksline tiriamąja veikla skatinamas dalyvaujant įvairiuose projektuose, o mokiniai, dalyvaujantys tarptautiniuose projektuose, turi itin geras galimybes plėtoti mokslinės tiriamosios veiklos įgūdžius. Atskleista, kad iš esmės mokslinei tiriamajai veiklai palankiausi yra biologijos ir chemijos mokytojai, nepalankiausi – geografijos. Papildomai nepamokiniu metu šią veiklą labiausiai plėtoja chemijos ir mažiausiai – fizikos mokytojai. Reikšmingiausias faktorius mokslinėje tiriamojoje veikloje yra ugdymo aplinka.

ENScientific research activities in the general education schools are an integral part of the education process. In didactical terms this activity allows for most efficient increase in cognitive activities of pupils. Scientific research activity enhances intellectual potential of pupils and develops their creative powers. At the same time the same activity develops social communicative abilities and skills of pupils. Some of most desirable consequences of the above activity are a constructive approach on further professional personal determination. The article analyses the view taken by teaches natural sciences and mathematics on scientific research activity in general education schools. The study has found that teaching of scientific research activity employs methods encouraging independence and cooperation of pupils, despite the fact that scientific research activity usually takes place due to a small number of enthusiastic teachers. The interest of pupils in scientific research activity is encouraged through attendance in various projects, while pupils taking part in international projects have particularly favourable opportunities to develop skills of scientific research activity. It was discovered that essentially teachers of biology and chemistry have most favourable view on scientific research activity and least favourable, teachers of geography. In extra-curricular time, this activity is mostly developed by teachers of chemistry and least, by teachers of physics. Educational environment is the most important factor in scientific research activity.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31197
Updated:
2021-02-25 09:59:52
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: