Enterprise bankruptcy in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Enterprise bankruptcy in Lithuania
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2004, Vol. 5, no. 1, p. 51-58
Keywords:
LT
Bankroto prevencija; Bankroto rizika; Įmonės bankrotas; Įmonių bankrotas; Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisinė bazė; Įmonių bankroto statistika Lietuvoje; Lietuvos įmonių bankrutavimo statistika; Teisinis pagrindas įmonės bankrotui ir restruktūrizacijai.
EN
Bankruptcy prevention; Bankruptcy risk; Enterprise bankruptcy statistics in Lithuania; Enterprise bankruptcy; Legal basics of enterprise bankruptcy and restructuring; Legal basis of enterprise bankruptcy and restructuring.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama įmonių bankroto problema Lietuvos ūkyje. Apibendrinta įmonių bankrotų analizė leidžia atskleisti daug teigiamų ir neigiamų šio reiškinio aspektų. Lietuvos ūkis nepriklausomybės laikotarpiu patyrė esminių pokyčių ir turėjo persiorientuoti į naują - ekonominę rinkos sistemą, įeiti į naujas rinkas, pakeisti ūkio struktūrą. Aplinkos sąlygų pasikeitimas sukėlė daug sukrėtimų, jų tarpe ir įmonių bankrotų, kurie visuomenėje kėlė ir tebekelia daug įvairių kontraversiškų vertinimų. Įmonių bankrotai sukelia neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes (vienas neigiam7 aspektų - didėjantis nedarbas). Pasak autorių, reikia pabrėžti ir teigiamą bankroto vaidmenį, kuris siejamas su didėjančia konkurencija šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje, pokyčių spartėjimu, leidžiančių išsilaikyti rinkoje tik geriausioms įmonėms. Straipsnyje tvirtinama, jog įmonių bankrotas išsivysčiusiose šalyse yra įprastas ekonominis reiškinys, neatsiejamas rinkos santykių atributas, skatinantis technikos, gamybos ir visuomenės pažangą. Vienos įmonės, nesugebėdamos rungtis dėl prekių realizavimo rinkos, žlunga, kitos pradeda savo veiklą. Teigiamai vertinamas įstatyminės bankroto ir restruktūrizavimo bazės tobulinimas leidžia tikėtis, kad įmonių bankrotų skaičius mažės. Bankroto bylos iškėlimas tampa įprastu procesu ir Lietuvoje, padedančiu spręsti įmonių problemas. Laiku iškelta bankroto byla, o ne vilkinimas ją iškelti, gali padėti atsigauti įmonei arba su minimaliais nuostoliais išspręsti ūkio subjektų problemas.

ENSince the re-establishment of the independence, Lithuania has undergone major changes in the sphere of economy and had to re-orientate it towards a new (economic) market system, to enter new markets, and to restructure the economy. The shift in business conditions has given rise to numerous upheavals, including the bankruptcy of enterprises, which had detrimental economic and social consequences (one of such evils was increasing unemployment). However, it is also necessary to point out the positive role of the bankruptcy, which is related to a growing competition in the contemporary market economy and the acceleration of changes allowing the best companies alone to survive on the market. A positive improvement in the legal basis of bankruptcy and restructuring leaves the hope that the number of bankrupt companies will decrease. Moreover, in order to reduce the bankruptcy risk, it is necessary to create a system of bankruptcy prevention. [text from author]

DOI:
10.1080/16111699.2004.9636068
ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36210
Updated:
2021-04-14 13:02:36
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: