The Preconditions of ecological education of school tasks on physics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Preconditions of ecological education of school tasks on physics
In the Journal:
Journal of Baltic science education [JBSE]. 2003, no. 1, p. 12-20
Summary / Abstract:

LTGamtamokslinis ugdymas yra svarbi bendrojo lavinimo sritis. Reorganizuojant mokyklas, gamtamokslinio ugdymo aplinkybės radikaliai keičiasi. Tai reiškia, kad keičiasi mokymo turinys, mokymo priemonės ir metodai. Gamtos mokslų dalykų turinys apima gyvenimo sritis, pavyzdžiui, gamtos, žmogaus, ekonomikos ir kultūros. Tyrimai rodo, kad integruotas mokymas yra labai svarbus siekiant nustatyti mokymo turinį prie konkrečios aplinkos. Ekologinės fizikos užduotys padeda sustiprinti mokinių ekologinę kultūrą ir gyvenamosios aplinkos bei žmogaus sąveiką. Straipsnyje pateikiami mokslinių tyrimų rezultatai, kuriais buvo siekiama nustatyti fizikos ekologinių užduočių skaičių gamtamokslinio ugdymo vadovėliuose ir palyginti ekologinio švietimo mokyklines užduotis integruotuose gamtos mokslų vadovėliuose ir neintegruotuose fizikos vadovėliuose skirtingose šalyse. Buvo pasirinkti 7-10 klasių fizikos vadovėliai, naudojami Lietuvoje. Taikyti šie tyrimo metodai: literatūros analizė, vadovėlių turinio kiekybinė analizė, statistinė empirinių duomenų analizė. Atskleista, kad tirtuose integruotuose gamtos mokslų vadovėliuose ir neintegruotuose fizikos vadovėliuose vyrauja abstrakčios ir konkrečios užduotys. Išryškintas vyraujantis tradicinis ekologinis švietimas. Nagrinėjant integruotus ir neintegruotus vadovėlius įvairiose šalyse, buvo nustatyta, kad ekologinių užduočių vidurkis svyruoja nuo 7% neintegruotuose vadovėliuose ir iki 12% integruotuose.Reikšminiai žodžiai: Abstraktūs uždaviniai; Abstrakčios; Ekologiniai uždaviniai; Ekologinis lavinimas; Ekologinės; Sociokultūriniai uždaviniai; Sociokultūrinės; Specifiniai uždaviniai; Specifinės; Techniniai uždaviniai; Techninės; Užduotys; Abstract; Abstract tasks; Ecological; Ecological education; Ecological tasks; Sociocultural; Sociocultural tasks; Specific; Specific tasks; Tasks; Technical; Technical tasks.

ENThe article submits the results of research that pursued to establish a number of ecological tasks on physics in natural science education textbooks and to collate the preconditions of ecological education of school tasks on physics in the integrated natural science textbooks and non-integrated physics textbooks of different countries. To fulfil the research, the following methods such as the analysis of literature, the quantitative analysis of the textbooks content, the statistical analysis of empirical data have been applied. When examining integrated and non-integrated textbooks of different countries, it has been established that the average of ecological tasks varies from 7% in the non-integrated textbooks and up to 12% in the integrated ones. Comparing integrated and non-integrated textbooks of the same form the deviation of comparative rates of ecological tasks varies from statistically irrelevant to statistically absolute. The cases of statistically relevant deviation are fractionally prevailing. The examined nonintegrated physics textbooks and integrated natural science textbooks, including the Lithuanian ones, do not basically differentiate evaluating the element of ecological tasks that comprise students’ preconditions of ecological education. [text from author]

ISSN:
1648-3839; 2538-7138
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36070
Updated:
2018-12-16 22:44:23
Metrics:
Views: 10
Export: