Uczniowskie kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Uczniowskie kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych
Keywords:
LT
Gamtos mokslai / Natural sciences; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklą baigiančių mokinių gebėjimai atlikti treniruojamojo ir probleminio pobūdžio fizikos ir chemijos užduotis. Šiam tikslui pasiekti buvo panaudotos valstybinių fizikos ir chemijos egzaminų, kurie vyko 2002 ir 2003 metais, statistinės analizės. Jose pateikiami duomenys kaip mokiniai sprendė įvairius didaktinius tikslus (probleminio ir treniruojamojo pobūdžio) atliepiančias užduotis. Statistinėse analizėse pateikiami kiekvienos egzamino užduoties statistiniai parametrai: sunkumo indeksas, užduoties skiriamoji geba, koreliacijos koeficientas. Statistines egzaminų užduočių analizes rengia nacionalinis egzaminų centras. Atlikta fizikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų užduočių analizė pagal jų statistinius parametrus, parodė, kad labai sunkios užduoties indeksus turi ne tik probleminio pobūdžio, bet ir treniruojamojo pobūdžio užduotys. Kiekvienais tyrimo metais į labai lengvų užduočių grupę pateko probleminio turinio užduotys. Nei vienais metais, nei vienoje fizikos ir chemijos užduočių sunkumo grupėje, treniruojamojo ir probleminio pobūdžio užduočių santykinių dažnių skirtumas nepatvirtinamas statistiškai. Iš nustatyto užduočių pasiskirstymo, galima spręsti, kad Lietuvoje, fizikos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus laikančių moksleivių gebėjimai atlikti treniruojamojo bei probleminio pobūdžio fizikos užduotis yra lygiaverčiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Chemijos; Fizikos; Gamtos mokslų mokymas.

ENResearch seeks to establish comprehensive school graduates' abilities to complete drills (knowledge and comprehension) and problem solving assignments (knowledge application) on chemistry and physics. In 2002- -2003 following indexes confirmed by the exam centre, the tasks of national A - Level exams were grouped into arduous, hard, optimal, easy and very easy. The assignments of each of the groups were classified into drills and questions to be solved. It has been discovered that none of the groups of difficulty of the assignments of chemistry and physics has ever statistically approved a deviation of relative frequency. Thus, when completing drills and problem solving assignments of chemistry and physics a deviation of schoolchildren's abilities is also statistically invalidated. Key words: chemistry and physics teaching, natural science education, drills, problem solving assignments. [From the publication]

ISBN:
8373085122
Related Publications:
The Preconditions of ecological education of school tasks on physics / Palmira Pečiuliauskienė, Alfonsas Rimeika. Journal of Baltic science education. 2003, no. 1, p. 12-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8735
Updated:
2020-12-04 21:25:30
Metrics:
Views: 8
Export: