Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių metinio ciklo (2006 m.) veiklos sociologiniai tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių metinio ciklo (2006 m.) veiklos sociologiniai tyrimai
Alternative Title:
Sociological research of the yearly cycle (year 2006) of the coaches of Lithuanian olympic team
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 1 (47), p. 3-11
Keywords:
LT
Lietuvos olimpinė rinktinė; Modelis; Olimpinė rinktinė; Prognozė; Strategija; Treniravimosi strategija; Valdymas.
EN
Lithuania; Lithuanian Olympic team; Management; Model; Olympic team; Prognosis; Strategy; Training strategy.
Summary / Abstract:

LTRengiantis Pekino olimpinėms žaidynėms kasmet yra peržiūrimos ir tobulinamos sporto treniruotės technologijos, tam būtina mokslinė treniruotės technologijos paieška, argumentuota praktinės veiklos kritika ir treniruotės duomenų peržiūra. Lietuvos mokslininkai atlieka šalies olimpinės rinktinės trenerių veiklos sociologinius tyrimus Trenerių veiklos anketavi-mas ir trenerių ataskaitų analizė padeda gauti informaciją apie olimpinės rinktinės sportininkų treniruotės technologiją, kiekybinius ir kokybinius treniruotės krūvių ypatumus ir dėsningumus. Pateiktos trenerių ataskaitos, sujungtos į bendrą funkcionuojantį mechanizmą, apibūdina sportinio rengimo vyksmo organizavimo kryptingumą visais metinio ciklo etapais, padeda susipažinti su treniravimo metodika, kuria siekiama geriausio sportininko parengtumo ir prognozuojamo rezultato varžybose. Treneriams pagrindine strategine kryptimi pamažu tampa realaus individualaus metinės sporto treniruotės modelio sudarymas. Lietuvos olimpinės rinktinės treneriams būtina atkreipti dėmesį į specialiojo parengtumo testus, ypač svarbius varžybinei veiklai nustatyti ir įvertinti. Svarbūs ir norminiai bei standartiniai testai, kurių rezultatas gretinamas su ankstesniu arba su tam tikru etalonu, atitinkančiu elitinių sportininkų standartą. Šių testų rodikliai ir vertinimas garantuoja trenerio objektyvesnę ir reikšmingesnę prognozę.Treneriai ir mokslininkai, išanalizavę metiniu ciklu gautą informaciją, palyginę gautus duomenis su modeliniais reikalavimais ir varžybose pasiektais rezultatais, atlikę sportininkų tyrimus ir pagal jų rezultatus patikrinę rengimo Pekino olimpinėms žaidynėms planus, privalo įvertinti esamą padėtį ir tuos planus atitinkamai koreguoti. Kasmet vykdomas Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių anketavimas ir trenerių veiklos ataskaitų analizė leidžia geriau kontroliuoti sportininkų rengimo valdymą, reikiamai organizuoti trenerių profesinio pasirengimo gerinimą siekiant tobulinti jų teorinį ir metodinį darbą, didinti jų metodologinę kompetenciją, teikti jiems reikalingą metodinę-mokslinę paramą. [Iš leidinio]

ENIn the process of preparation to the Beijing Olympic Games, every year of the Olympic cycle technologies of athletes training are developed and updated. For the coaches, athletes and scientists it is necessary to search for scientific training technologies, to get reasoned critics of practical activities and to review data on training. Sociological research of the coaches of Lithuanian Olympic Team, carried out by our scientists and information acquired during this research allows better understanding of the process of the training of Olympic team athletes. Analysis of coaches' reports and completed questionnaires provide valuable information on training technologies, qualitative and quantitative aspects of training loads. Designing of the realistic individual early sports training model becomes the main strategy for the coaches. Coaches of Lithuanian National Olympic Team must pay their special attention at the test of special fitness that is extremely important for the evaluation of competition activities. According to equivalence, normal and Standard tests are important, and their result is compared to earlier results or to special Standard of elite athletes. Data of these tests and their evaluation ensure more objective and significant prognosis by the coach.Coaches and scientists must carry out the evaluation of present situation only after they have analysed information acquired during the yearly Olympic cycle, compared this data to the model requirements and competition results, tested athletes and checked plans of the preparation to the Beijing Olympic Games. Ouestionnaire poll of the coaches of Lithuanian National Olympic team and coaches' reports' analysis, held every year preconditions better opportunities to control management of athletes training, to organise professional development of the coaches as well as their theoretical and practical activities, to increase methodological competence of the coaches and to supply coaches with necessary scientific-methodical assistance. [Text from author]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35895
Updated:
2019-02-01 08:05:59
Metrics:
Views: 3
Export: