Radvilų rūmai Dubingiuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radvilų rūmai Dubingiuose
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
160 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Dvi tvirtovės: Dubingių mikroregiono apgyvendinimo ir administracinių ribų raida XIII–XIX a. — Dubingių piliavietės istoriniai tyrimai — Radvilų rūmai Dubingiuose — Maistas ir valgymo kultūra Radvilų dvare XVI–XVIII amžiuje — Atkastų rūmų išsaugojimas ir jų pritaikymas lankyti — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Archeologija; Dubingiai; Dubingių mikroregionas; Kasdienybės istorija; Mikroregionas; Piliavietė; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Rūmai.
EN
Archeology; Dubingiai; Dubingiai castle; Dubingiai palace; History of everyday life; Local history; Microregion; The Radvilas family.
Reviews:
Recenzija leidinyje Journal of architecture and urbanism. 2012, Vol. 36, no. 3, p. 244-245
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatomi 2005–2011 m. Dubingių piliavietės buvusių rūmų vietos tyrimų ir paveldotvarkos tyrimų rezultatai. Dubingiai, kaip išskirtinė Lietuvoje archeologijos, istorijos, architektūros ir memorialinio paveldo vieta, yra tiriami įvairiais aspektais. Sistemingi Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai pradėti 2003 metais. 2004 m. buvusios bažnyčios vietoje buvo atrasti ir bendromis archeologų, antropologų, istorikų ir menotyrininkų pastangomis identifikuoti Radvilų palaikai. 2006–2007 m. ištirta visa buvusių bažnyčių vieta, restauruoti ir užkonservuoti atkasti evangelikų liuteronų bažnyčios pamatai. 2011 metais atliktas Dubingių mikroregiono gyvenamųjų vietų ir administracinių ribų raidos tyrimas, kurio rezultatai pristatomi pirmame šios monografijos skyriuje. Aptariant mikroregiono sampratą, apsistojama prie komunikacine paradigma grįsto požiūrio: istorinis mikroregionas – tai natūraliai, istoriškai susiklosčiusi kultūrinė ir gamtinė erdvė, kurios gyventojai palaiko glaudžius ryšius, artimai bendrauja. Kituose monografijos skyriuose apžvelgiami istorikų darbai apie Dubingius ir šios piliavietės raida remiantis istoriniais ir archeologiniais duomenimis, pristatoma Radvilų rūmų raida, žinios apie Dubingių rūmus istoriniuose šaltiniuose, archeologinių tyrimų rezultatai, ten surastų rūmų mūro liekanų ir radinių mokslinis vertinimas, analizuojamas diduomenės kasdienybės gyvenimas, pateikiama trumpa paminklosauginė archeologų atkasto paminklo išsaugojimo ir restauravimo istorija, būsimo muziejaus projektai ir jo statybos istorija.

ENThe monograph presents the results of exploration of the site of the former court of Dubingiai Castle and heritage management research of 2005–2011. Dubingiai, being an exceptional site of archaeological, historical, architectural and memorial heritage in Lithuania, is explored in various aspects. Systemic archaeological research of the Dubingiai Castle site was started in 2003. In 2004, the remains of the Radvila family were found in the place of the former church and identified through combined efforts of archaeologists, anthropologists, historians and art critics. In 2006–2007, the whole site of former churches was explored, and the excavated foundations of the Evangelical Lutheran church were restored and conserved. In 2011, the research of the development of places of residence and administrative boundaries of the Dubingiai micro-region was carried out and the findings are presented in the first chapter. When discussing the concept of a micro-region, the study uses an approach based on a communicational paradigm: a historical micro-region is a naturally and historically developed cultural and natural space, the inhabitants whereof retain close relationship and interact with one another. Other chapters overview historians’ works about Dubingiai and the development of this castle site, basing on historical and archaeological data; present the development of the Radvila court, the information about the Dubingiai court in historical sources and the results of archaeological research and the scientific evaluation of masonry remains and artefacts; analyse the everyday life of the nobility; present a brief history of the preservation and restoration of the object excavated by archaeologists as well as the projects of the future museum and the history of its construction.

ISBN:
9786094590177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35868
Updated:
2021-03-09 21:22:09
Metrics:
Views: 57
Export: