Kokio sporto mokslo reikia Lietuvai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokio sporto mokslo reikia Lietuvai
Alternative Title:
What kind of sport science Lithuania needs?
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 2 (48), p. 3-8
Keywords:
LT
Dvasinės vertybės; Kultūra; Originalumas; Socialiniai mokslai; Sporto mokslas.
EN
Culture; Culture, social sciences; Originality; Social sciences; Spiritual values; Sport science; Sport sciences.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – apibrėžti socialinių mokslų, tarp jų svarbiausia – sporto mokslo, tobulinimo pagrindines kryptis. Būtina Lietuvos sporto mokslininkų iniciatyvas veiksmingiau panaudoti sprendžiant konkrečias valstybės problemas, didinant mokslinių tyrimų veiksmingumą, integruojant mokslą ir studijas į visuomenę, rengiant įvairius valstybei svarbius dokumentus, atliekant jų ekspertizes. [...] Dabar dominuojantis gamtos ir medicinos mokslų principų taikymas edukologijos moksle – nepriimtinas. Lietuvos Vyriausybė turi rasti politinės valios keisti požiūrį į humanitarinius ir socialinius mokslus, žiūrėti į juos ne kaip į valstybės ir verslo išlaikytinius, bet kaip į tikrąjį šalies mokslo plėtros variklį gaminant brangiausią prekę – žinias, protus, kultūrą, intelektą. Habilitacijos procedūra, habilitacinių darbų rengimas turi tapti vienu iš svarbiausių mokslo darbų kokybės vertinimo metodų ir mokslininko nuveiktų darbų pripažinimo būdų. Būtina humanitariniams ir socialiniams mokslams nustatyti kokybės vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į mokslinio darbo naujumą, originalumą, įtaką formuojantis naujoms mokslinių tyrimų sritims, neužmirštant mokslininkų pilietiškumo, tolerancijos, garbingumo skatinimo. Sporto mokslas turi plėtotis, o tam reikia mokslinių konferencijų, seminarų, disputų, ryškių asmenybių praktinės patirties, mokslinės plėtros pasaulinių idėjų dvasia. Remiantis sporto mokslo tendencijomis pasaulyje, mokslininkų nuostatomis, sukaupta patirtimi reikia visiems Lietuvos sporto mokslininkams subalansuoti dabar turimas jėgas, numatyti plėtros kryptis, nes turime žinoti, kur einame, turime žinoti, kas gali keistis ir ką mes patys turime keisti ar padaryti eidami bendru Europos keliu. [Iš leidinio]

ENSport science of Lithuania should not be isolated from academic society of Lithuania, it must draw it‘s vitality from other sciences, continuously stressing leading role of human factor, human potential, especially in developing open, democratic society, integral with the European culture, science and its spiritual values. Sport, and primarily Olympic sport, become inseparable part of science and culture, it expresses greatness and beauty of human being, highlights meaning of humanistic values and ennobles human spirit. Aim of our research was to define main development directions of social sciences, mainly sport science. In the process of the development of sport science in Lithuania, it is necessary to apply initiatives of scientists in solving specific state problems, increasing effectiveness of scientific research, integrating sport and studies into society, to contribute to the preparation and expertise of the documents of state importance. It is necessary to change understanding and evaluation of social and humanitarian sciences in our country: it is not acceptable application of the principles of natural and medical sciences that dominates by now. Government of Lithuania must find political will to change attitude towards humanitarian and social sciences, to regard them as real engine of science development in our country in the ¥production´ of most precious product – knowledge, culture, intellect, sport – but not as "freeloaders" of the state and business structures.Procedures of habilitation, preparation of habilitation theses must become one of the methods of scientific research quality evaluation and recognition of scientific activities of the scientist. It is crucially important to define quality evaluation criteria for humanitarian and social sciences, considering novelty, originality of research, its impact on formation of new scientific areas, herewith do not forgetting to stimulate scientists‘ public spirit, tolerance, respectability. Sport science must develop, and for this it is necessary to organise scientific conferences, seminars, disputes, experience exchange. Basing on sport science tendencies in the world, on scientists‘ attitudes and accumulated experience, all sport scientists of Lithuania must balance their efforts and to design directions for development, because we must know where we are going, what may change and what we can change or do on the common European way. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35840
Updated:
2018-12-16 23:17:34
Metrics:
Views: 3
Export: