Valstybinis jaunimo teatras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinis jaunimo teatras
Alternative Title:
The National Youth Theater
In the Book:
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3, 1970-1980 / atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 88-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teatras.
Keywords:
LT
Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTSkyriuje aptariama 1970–1980 m. teatro raida, nagrinėjamos repertuaro ir trupės problemos. Jaunimo teatras, įkurtas ne vien meniniais, bet ir ideologiniais sumetimais, privalėjo vykdyti estetinę-auklėjamąją funkciją, griežtai laikytis Repertuaro komisijos reikalavimų. Teatras visą dešimtmetį kovojo su senuoju bei bandė kurti naują kitokio teatro modelį. Aštuntojo dešimtmečio Jaunimo teatro veikla publikacijoje suskirstoma į du vienas kitą pratęsiančius, bet kartu savarankiškus ir skirtingus tarpsnius: pirmasis siejamas su Vytauto Čibiro (1968–1970), antrasis, nuo 1975 m., – su režisierės Dalios Tamulevičiūtės vadovavimu teatrui. D. Tamulevičiūtė, tapusi vyriausiąja režisiere, pradėjo tvirtinti jauno teatro jaunam žiūrovui pozicijas ir iki tol padriką repertuarą kartu su savo auklėtiniais – XIX dramos aktorių laida – tikslingai kreipti lyrinės intonacijos ir emocinio nerimo teatro kryptimi. 1975–1980 m. jai pavyko sukurti teatrą, kuris buvo artimas ne tik jaunimui bei vyresniems žiūrovams, bet ir atskleidė ryškiausias aštuntojo dešimtmečio scenos meno tendencijas. Be to, šios režisierės atvesti jaunieji aktoriai netrukus tapo neatsiejamais Jaunimo teatre pradėjusios skleistis režisieriaus Eimunto Nekrošiaus autorinės režisūros teatro dalyviais. E. Nekrošiaus 1980 m. pastatytas „Kvadratas“ pradėjo naują (1980–1990) Jaunimo teatro raidos dešimtmetį.

ENThe section of “Lithuanian Theater History” volume III, devoted to the National Youth Theater (established in 1965), discusses the evolution of the Theater in 1970–1980, examines problems of repertoire and company. The Youth Theater – established not only for artistic, but also for ideological reasons – had to perform aesthetic-educational function, strictly adhere to requirements of the Repertoire Commission. For the entire decade, the Theater battled with the old one and attempted to create a new model of a different theater. The publication divides activities of the Youth Theater in the 80ies into two mutually continuous, but, simultaneously, independent and different periods: the first one is related to Vytautas Čibiras’ (1968–1970) management, the second, starting from 1975, to Dalia Tamulevičiūtė’s managements of the Theater. After becoming a senior director D. Tamulevičiūtė began promoting the line of young theater for the young audiences and worked on previously mixed repertoire together with her students – XIX class of drama actors – and consistently pointed it into the direction of theater of lyrical intonation and emotional anxiety. In 1975–1980, she managed to create the Theater, which was close not only to youth, but also to older audiences; it also revealed the most vivid trends in performing arts of the 80ies. Besides, young actors invited by this director soon became indispensable members of Eimuntas Nekrošius directing author (autorinės režisūros) theater, which emerged in the Youth Theater. The play “The Square” (Kvadratas), directed by E. Nekrošius in 1980, launched a new decade (1980–1990) in evolution of the Youth theater.

Related Publications:
Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių / Ramunė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Scena : 2002. 423 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3565
Updated:
2020-10-10 13:56:24
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: