Lokalinės istorijos tyrimai Lietuvoje: naujas iššūkis Lietuvos istoriografijoje?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinės istorijos tyrimai Lietuvoje: naujas iššūkis Lietuvos istoriografijoje?
Alternative Title:
Research of local history in Lithuania: a new challenge in Lithuanian historiography?
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius; Istoriografija / Historiography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos lokalinės istorijos tyrimų situacija, keliamas klausimas, kaip lokaliniai tyrimai Lietuvoje koreliuoja su analogiškomis tyrimų kryptimis vakarų istoriografijoje, pristatomas XX a. antrosios pusės Vakarų Europos istoriografijos lokalinės istorijos, arba mikroistorijos, tyrimų fonas – Giovanni‘o Levi‘o, Philippe‘s Arieso, Detlevo Peukerto darbai, „Analų“ mokyklos indėlis, akcentuojant šiuolaikinės istoriografijos vertybines nuostatas rašyti „ne istoriją apie kaimą, o atlikti tyrimą kaime“. Analogiškai aptariama Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis, įvertinamas Lietuvos etnologų indelis bei reikšmingi mikroistorijos tyrimai. Akcentuojamos tam tikros lokalinių tyrimų problemos Lietuvos istorijos moksle, pirmiausiai nepakankama tarpdisciplininių tyrimų plėtra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istoriografija; Lokalinė istorija; Sociologiniai tyrimai.

ENThe article discusses the situation of research into local history in Lithuania, raising the question of how such research correlates with analogical research in Western historiography. The background to research into local history, or micro-history, in the second half of the 20th century in Western European historiography is presented – the works of Giovanni Levi, Philippe Aries, Detlev Peukert, and the contribution of the “Annales School”, which accentuates the attitude of modern historiography, which is not just to write about the history of a village, but to do research in that village. Research into local history in Lithuania is discussed; an assessment is made of the contribution of Lithuanian ethnographers and significant micro-historical research. Highlighted are certain local history research problems in Lithuanian historical scholarship, foremost of which is the insufficient extent of inter-discipline research. [From the publication]

Related Publications:
Įvadas. Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai / Vida Savoniakaitė. Lietuvos etnologija. 2007, 7 (16), p. 19-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3561
Updated:
2023-08-09 18:48:41
Metrics:
Views: 54
Export: