Baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
300 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2011 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Intelektinės nuosavybės pažeidimas, neteisėtas atgaminimas; Neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas, laikymas.
EN
Copyright infringement; Infringement of neighboring rights; Illegal reproduction, distribution; Storage of illegal copies.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criminal liability for illegal reproduction of literary, scientific, artistic work or object of related rights, distribution, transportation or storage of illegal copies thereof Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą. Disertacijoje aptariami intelektinės nuosavybės samprata ir požymiai, įstatymų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, raida pasaulyje ir Lietuvoje bei teisiniai šaltiniai, numatantys baudžiamąją atsakomybę už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą, ir jų ypatumai. Disertacijoje atskleidžiami BK 192 straipsnyje numatytų nusikaltimų objektas ir dalykas, nusikaltimų objektyvioji pusė, subjektas ir nusikaltimų subjektyvioji pusė, be to, aptariamas BK 192 straipsnio interpretavimas ir taikymas bei BK 192 straipsnyje numatytų nusikaltimų atribojimas nuo administracinių teisės pažeidimų. Taip pat disertacijoje aptariami baudžiamieji teisiniai padariniai, gresiantys asmeniui, padariusiam BK 192 straipsnyje numatytus nusikaltimus, – bausmės pagal BK 192 straipsnį ir turto konfiskavimas. Disertacijos pabaigoje pateikiamas pasiūlymas dėl naujos BK 192 straipsnio redakcijos ir naujo BK 1921 straipsnio.

ENThe dissertation analyses criminal liability for illegal reproduction of literary, scientific, artistic work or object of related rights, distribution, transportation or storage of illegal copies thereof. Conception and attributes of intellectual property, evolution of laws of intellectual property in the world and in Lithuania and legal sources which provides criminal liability for illegal reproduction of literary, scientific or artistic work or object of neighboring rights, distribution, transportation or storage of illegal copies thereof are examined in the dissertation. The dissertation also discusses the elements of crimes prohibited in Article 192 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, examines interpretation and application of Article 192 of the Criminal Code and distinguishes crimes prohibited in Article 192 from administrative offences. Furthermore, the dissertation discusses criminal legal consequences threatening the offender who commits crimes prohibited in Article 192 of the Criminal Code: sanctions according to Article 192 of the Criminal Code and confiscation of property. At the end of the dissertation a new wording of Article 192 and a new Article 1921 of the Criminal Code is proposed.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35588
Updated:
2022-02-29 12:54:03
Metrics:
Views: 33    Downloads: 15
Export: