Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema
Alternative Title:
Modern-style landscape architecture in Lithuania and the problem of Vilnius Sereikiškės park restoration
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 1, p. 5-16
Keywords:
LT
Bernardinų vienuolyno sodas; Bilniaus Botanikos sodas; Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra; Parkai; Vilniaus Sereikiškių parkas; Vilniaus botanikos sodas.
EN
Bernardinai Monastery Garden; Modern Style of landscape architecture; Restoration problem of the Park; Vilnius Botanical Garden; Vilnius Sereikiškės Park.
Summary / Abstract:

LTTrumpai apžvelgiamas moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūros užgimimas Lietuvoje, stiliaus formavimuisi įtakos turintys veiksniai, jo samprata, sąsajos su moderno stiliaus pastatų architektūra; išryškinimas reikšmingiausias šio stiliaus objektas - Vilniaus Sereikiškių parkas. Kadangi šiandieninis Sereikiškių parkas susiformavo iš dalies buvusio Bernardinų vienuolyno sodo ir iš dalies Vilniaus universiteto botanikos sodo, susiformavusio buvusių Sereikiškių priemiesčio teritorijoje, trumpai apžvelgiama šių sodų raida ir reikšmė. Išryškinamas Sereikiškių priemiesčio ir jo pavadinimo autentiškumas, istoriškumas ir parodoma, kad pirmaisiais Nepriklausomybės metais parkas, iki tol vadinta Jaunimo sodu, pagrįstai buvo pavadintas Sereikiškių parku. Analizuojamas Vilniaus tvirtovės egzistavimo ir vėlesnis laikotarpis, miesto centro želdynų kūrimasis ir raida. Aptariami Sereikiškių parko - pirmojo viešojo Lietuvoje moderno stiliaus parko (aut. A. Strauss) planavimo, tolesnio jo vystymosi, šiandieninės jo kultūrinės vertės klausimai ir kai kurie jo atkūrimo problemos aspektai. [Iš leidinio]

ENThe paper reviews briefly the appearance of Modern- Style landscape architecture in Lithuania and its features. Vilnius Sereikiškės Park is revealed as the most significant object of this style. The Park is the first public park in Lithuania designed by A. Strauss'as (1886-1888). A review of the development of the Park, its historic and cultural value is presented. Great attention is paid to some aspects of the restoration problem of the Park. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35490
Updated:
2021-03-04 09:25:56
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: