Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu
Alternative Title:
About renaissance construction in Vilnius
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 2, p. 125-137
Keywords:
LT
Architektūra, renesansas, manierizmas; Dvieilis plytų rišimo būdas; Gotikinis mūras; Manierizmas; Renesanso architektūra Vilniuje; Rustika; Sgrafitas; Vilnius.
EN
Architecture; Distich brick binding; Gothic masonry technique; Manierism; Mannerism; Renaissance; Renaissance architecture in Vilnius; Rustic; Sgraffito; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTAprašoma renesanso, kaip reiškinio, jo pavadinimo kilmė ir apraiškos kultūros istorijoje, požymiai, sąsajos su naujovėmis skirtingose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse ir su istorinėmis asmenybėmis, prielaidos reiškiniui gyvuoti, buvusios nuo 1518 m. iki 1655 m. Analizuojamos reiškinio pažinumą apsunkinančios aplinkybės. Apibūdinama Renesanso laikotarpio statybos ir puošybos technika. Apibūdinamas medžiagos atrankos straipsniui metodas. Pateikiami išaiškinti Vilniaus Renesanso laikotarpio statybų ir rekonstrukcijų atvejai. Nustatyta, kad šio laikotarpio statyba nulėmė Vilnius istorinės dalies urbanistinį karkasą. [Iš leidinio]

ENThe paper describes the Renaissance phenomenon and name, its peculiarities and connection with innovations in different areas of life of the Lithuanian society and with historic personalities. Preconditions for the phenomenon's existence occurred in 1518-1655. Circumstances hindering cognoscibility of the phenomenon are analysed. The construction and decoration technique of the Renaissance are characterized. The method of material selection for this paper is described. The discovered cases of Renaissance construction and reconstruction in Vilnius are briefly reviewed. It is found that Renaissance construction determined the urban framework of Vilnius historic part. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Pilių rūmų evoliucija Lietuvos renesanso laikotarpiu / Inga Genytė. Mokslas - Lietuvos ateitis. 2012, t. 4, Nr. 2, p. 162-166.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35412
Updated:
2021-03-04 09:26:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: