Eduardo Gizevijaus ir Gustavo Gizevijaus gyvenimas ir veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eduardo Gizevijaus ir Gustavo Gizevijaus gyvenimas ir veikla
Alternative Title:
Eduardas Gizevijus’ and Gustavas Gizevijus’ life and activities
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 21-28
Keywords:
LT
Eduardas Gizevijus; Gustavas Gizevijus; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture; Mokslas / Science; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTEduardas Gizevijus (1798–1880) Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos) etninės kultūros paveldo tyrinėtojams yra gerai žinoma asmenybė. Rytų Prūsijoje jis yra nuveikęs iškilių darbų fiksuodamas, aprašydamas, skelbdamas ir tyrinėdamas vietinių lietuvininkų gyvensenos, dvasinės ir materialinės kultūros reliktus. Lygiai taip pat kitame Rytprūsių krašte – Mozūrijoje – yra gerbiamas jo bendrapavardžio Gustavo Gizevijaus (1810–1848) atminimas. Šis žmogus nusipelnė Lenkijos piliečių pagarbą už aktyvią veiklą užrašinėjant, skelbiant ir propaguojant vietinių mozūrų etninės kultūros paveldą. Paradoksas – Lietuvoje iki pat šiol iš esmės nėra žinomas Gustavas, o Lenkijoje – Eduardas Gizevijai. Šią istorinę klaidą dera kuo greičiau ištaisyti. Be to, kyla natūralus klausimas – ar šie du iškilūs vyrai (abu – Prūsijos karalystės piliečiai) yra giminės? Ar jie buvo pažįstami, ar bendravo? Kokie buvo (ar galėjo būti) jų tarpusavio santykiai? Šiems dalykams išaiškinti ir yra skirtas šis straipsnis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eduardas Gizevijus; Gustavas Gizevijus; Kultūrinis paveldas; Lenkų tautosaka; Liaudies buitis; Lietuvininkai; Tautosaka; Lietuvninkai; Mažoji Lietuva; Mozūrai; Mozūrija; Papročiai; Prūsų Lietuva; Rytų Prūsija [East Prussia]; Tautinės mažumos; Cultural heritage; Customs; Eastern Prussia; Eduard Gisevius; Eduardas Gizevijus; Gustavas Gizevijus; Gustaw Gizewiusz; Lithuania Minor; Lithuanian folklore; Lithuanians; Masovia; Masurians; National minorities; Peoples everyday life; Polish folklore; Prussian Lithuania; Prussian Lithuanians.

ENEduardas Gizevijus (1798–1880) is a well-known personality to the researches of the heritage of Prussian Lithuania's (Small Lithuania's) ethnic culture. In Eastern Prussia he did a great job describing, publishing and investigating the relics of local Lithuanians' way of life, spiritual and material culture. In the other part of Eastern Prussia – Masuria – the memory of Gustavas Gizevijus (1810–1848) is respected in the same way. That man had won the respect of Polish citizens for his activities putting down, publishing and propagating heritage of local Masurians' ethnic culture. It is a paradox: Gustavas Gizevijus in Lithuania and Eduardas Gizevijus in Poland have not been known in essence up till now. That historical mistake should be corrected as soon as possible. Besides, a question arises – were these two famous men (both the citizens of Prussia) relatives? Did they know each other? What were (or could be) their relations? This article gives systematized information about the life, activities, origin and family connections of Eduardas Gizevijus (1798–1880) and Gustavas Gizevijus (1810–1848). [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35384
Updated:
2018-12-17 13:09:23
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: