Udział przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów w "Wielkiej wojnie" z Zakonem Krzyżackim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Udział przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów w "Wielkiej wojnie" z Zakonem Krzyżackim
Alternative Title:
  • Gediminaičių dinastijos narių dalyvavimas Didžiajame kare su Vokiečių Ordinu
  • Participation of members of Gediminaičiai dynasty in the Great War against the Teutonic Order
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 35-57
Keywords:
LT
Gediminaičiai (Gediminas dynasty, Gediminids); Gediminaičiai (Gediminas dynasty, Gediminids); Jogaila, apie 1351-1434, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (Vladislovas II Jogaila; Władysław II Jagiełło); Kęstutaičiai; Vytautas Didysis, 1350-1430, Lietuvos didysis kunigaikštis (Vytautas the Great); 14 amžius; 15 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTLiteratūra apie Didįjį Lenkijos ir Lietuvos karą su kryžiuočiais yra gausi, ir šiame darbe nesiruošiama analizuoti nei karo eigos, nei aplinkybių ar priežasčių. Susitelkta ties vienu aspektu – mėginama įvardyti svarbesnius Lietuvos ir rusėnų kunigaikštysčių asmenis, minėto karo aktyvius dalyvius. Dalykas tas, kad apie juos žinoma gerokai mažiau, negu apie samdinius iš Čekijos ir Silezijos, nekalbant jau apie lenkų riterius. Jų nemini Janas Dlugošas, o Bychovco kronika šiuo atžvilgiu nėra patikimas šaltinis. Tad Lietuvos ir Lenkijos didžiajame kare su Vokiečių Ordinu dalyvavę asmenys (net vien jų įvardijimas) gali būti svarbus istorinio tyrimo objektas. Nors kare dalyvavo tūkstančiai žmonių, tačiau tik nedaugelio jų vardai užfiksuoti šaltiniuose. Šiame straipsnyje autorius imasi bandymo išaiškinti karo su Ordinu dalyvius, kilusius iš Gediminaičių dinastijos. Be pagrindinių didvyrių, Jogailos ir Vytauto, kare neabejotinai dalyvavo broliai Lengvenis ir Žygimantas Kęstutaičiai, taip pat Jurgis Lengvenaitis, Žygimantas Kaributaitis ir Vosyliaus sūnus Fediuška Narimuntaitis. Pastarasis dar neseniai buvo painiojamas su Teodoru Lubartaičiu. Numanomais Didžiojo karo dalyviais galime laikyti Joną Žedevidą, Mykolo Jaunutaičio sūnus Jurgį ir Andrių, Teodorą Liubartaitį, Vosyliaus sūnų Joną Narimuntaitį, Konstantino sūnų Vosylių Karijotaitį bei Vladislovo Jogailos brolėnus Romaną, Hurką ir Sangušką Teodoraičius Algirdaičius. Visi jie be abejonės suvaidino svarbų vaidmenį pergalingame kare su Ordinu.Reikšminiai žodžiai: Algirdaičiai; Didysis karas su Kryžiuočių Ordinu; Didysis karas su Vokiečių ordinu; Gediminaičiai; Gediminaičių dinastija; Jogaila; Kęstutaičiai; Lengvenis; Vytautas; Žalgirio mūšis, 1410; Žygimantas Kęstutaitis, 1365-1440 (Sigismund Kęstutaitis); Algirdas dynasty; Battle of Grunwald (Tannenberg); Gediminaičiai Dynasty; Gediminas dynasty; Great War with the Teutonic Order; Jagiello; Kęstutis dynasty; Lengvenis; The Great War agains the Teutonic Order; Vytautas, Jogaila (Jagiello); Witold; Zygmunt (Kęstutaitis).

ENThe persons who participated in the Great War against the Teutonic Order might be an important object of the research. There were thousands of those who participated, but only few of them were marked in historical sources. In this article the author tries to reveal the participants, who were the members of Gediminaičiai dynasty. In addition to the main heroes, Jagiello and Witold, the other participants undoubtedly were brothers Lengvenis and Zygmunt (Kęstutaitis), also George Lengvenaitis, Zygmunt Kaributaitis and Fediushka Narimuntaitis, the son of Vosylius. Not so long ago, Fediushka had been occasionally tangled with Teodoras Liubartaitis. The suppositional participants were John Zedevidas, George and Andrew (the sons of Michael Janutaitis), Teodor Liubartaitis, John Narimuntaitis (the son of Vosylius), Vosylius Karijotaitis (the son of Constantine) and the nephews of Vladislav Jagiello - Roman, Hurk and Sangushka (Teodoraičiai Algirdaičiai). There is no doubt that all of them played an important role in the victorious War against the Order. [text from author]

Related Publications:
Poręczenie za kniazia Żedywida a wydarzenia lat 1392-1393 w Wielkim Księstwie Litewskim / Sergiej Polechow. Zapiski historyczne. 2020, t. 85, z. 3, p. 71-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35256
Updated:
2013-04-28 23:21:05
Metrics:
Views: 12
Export: