Jogailos ir Vytauto laikai : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Jogailos ir Vytauto laikai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
Editors:
Kiaupa, Zigmantas, redaktorius [edt]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
223 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Iki ir po didžiojo mūšio: politiniai pokyčiai Rytų Pabaltijyje Žalgirio mūšio epochoje / Rimvydas Petrauskas — Vokiečių ordino politika Lietuvos atžvilgiu Vladislovo Jogailos laikų lenkų mokslininkų akimis / Krzysztof Ożóg — Udział przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów w "Wielkiej wojnie" z Zakonem Krzyżackim / Jan Tęgowski — Kościół katolicki w Polsce, na Litwie i w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w czasach panowania Jagiełły i Witolda / Andrzej Radzimiński — Vytauto didysis antspaudas - pirmoji valdžios ir valstybės herbinė manifestacija / Edmundas Rimša — Bendri Jogailos ir Vytauto diplomatiniai veiksmai / Lidia Korczak — 1413 m. Horodlės dokumentų panaudojimas Lenkijos Karalystės teisės kodifikavimo procese XVI a. / Jūratė Kiaupienė — Podole po Grunwaldzie (1410-1430): walka Witolda z Jagiełłą / Вiталiй Михайловський — Влияние Великой войны 1409-1411 гг. на международное положение Молдавского воеводства / Андрей Федорук — Garments and textiles in creating the splendour of Jagiełło and Witold's courts / Maria Molenda — Lietuva ir lietuviai viduramžių Krokuvos miesto sąskaitų knygose (Jogailos ir Vytauto laikai) / Marcin Starczyński — Vytauto palikimas Kaune / Zigmantas Kiaupa — Gintaro Beresnevičiaus ar Antano Smetonos tezė? Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip imperija tarpukario ir šiuolaikinės Lietuvos istorijos kultūroje / Zenonas Norkus — Apie autorius.
Summary / Abstract:

LTKnygoje dėmesys sutelktas ne į pačias Žalgirio kautynes ir jų epochos karinius reikalus, o į sąjungininkų Lietuvos ir Lenkijos didžiojo karo su Vokiečių ordinu laikais Jogailos ir Vytauto valdymo Lietuvoje ir Lenkijoje vykusius politinius, visuomeninius, kultūrinius procesus, kitaip sakant, į karo politinį, visuomeninį ir kultūrinį kontekstą. Ilgaamžė Lietuvos ir Lenkijos partnerystė personalinės/dinastinės unijos sąlygomis kartu su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos karūnavimu Lenkijos karaliumi 1386 m., kaip ir Lietuvos krikštas 1387 m., jos christianizacija kartu su integracija į Vakarų Europos kultūros erdvę, valstybinio ir kultūrinio gyvenimo naujovių kupinas Vytauto (1362–1430) valdymas Lietuvoje, Vokiečių Ordino grėsmę pašalinusi pergalė Žalgirio lauke 1410 m., abiejų valdovų išskirtinė padėtis Vidurio Rytų Europos regione – tai yra svarbiausi įvykiai ir iš jų kilę procesai bei reiškiniai abiejose valstybėse valdant Jogailai ir Vytautui. Knygoje atiduodama duoklė XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Lietuvos, Lenkijos ir visos Vidurio Rytų Europos politinei istorijai. Bet siekta, kad ji, politinė istorija, nenustelbtų šių valstybių kultūros, valstybinės santvarkos ir visuomeninės minties istorijos. Pastariesiems dalykams skirta dauguma knygos straipsnių. Knygos autoriai yra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos istorikai. [vdu.lt/cris]

ENThis book focuses not on the Battle of Grunwald and the military affairs of this epoch, but on the political, social and cultural processes, which took place in Lithuania and Poland during the governance of Jogaila and Vytautas the Great, the epoch of the Great War between the allies Lithuania and Poland and the Teutonic Order, in other words, political, social and cultural context of the War. The most important events and the processes and events that came out from them in both countries during the governance of Jogaila and Vytautas the Great are long-lasting partnership between Lithuania and Poland by the conditions of the personal / dynastic union together with The Lithuanian Grand Duke Jogaila coronation to the King of Poland in 1386, as well as the Christianization of Lithuania in 1387, its Christianization together with integration into the cultural space of the Western Europe, the governance of Vytautas the Great in Lithuania, full of innovation and public and cultural life (from 1362 until 1430), the victory in the Battle of Grunwald, which removed the threat of the Teutonic Order in 1410, the exceptional situation of both lords in the Central Eastern Europe region. The book discusses the political history of Lithuania, Poland and the Central Western Europe from the end of the fourteenth century to the beginning of the fifteenth century. But the intention is that the political history does not overshadow the culture of these countries, public arrangements and history of social thought. Majority of book items are about these things. The authors of this book are Lithuanian, Polish and Ukrainian historians. [vdu.lt/cris]

ISBN:
9789955127482
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88300
Updated:
2022-01-07 20:46:28
Metrics:
Views: 47    Downloads: 10
Export: