Adomas Brakas ir Klaipėdos kultūrinės-meninės draugijos : ("Santara", "Aida", "Aukuras", Giedotojų draugijų sąjunga)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adomas Brakas ir Klaipėdos kultūrinės-meninės draugijos: ("Santara", "Aida", "Aukuras", Giedotojų draugijų sąjunga)
Alternative Title:
Adomas Brakas and cultural artistic associations of Klaipėda: ("Santara", "Aida", "Aukuras", Union of singers associations, etc.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Aida"; "Aukuras"; "Santara"; Adomas Brakas; Dainų šventė; Klaipėda; Klaipėdos regionas 1923-1939; Konservatorija; Kultūrinės-meninės draugijos; Opera; Universali veikla; "Aida"; "Aukuras"; "Santara"; Adomas Brakas; Conservatory; Cultural artistic Associations; Klaipeda's region in 1923-1939; Klaipėda; Lithuanian Song Festival; Opera; Universal activity.
Keywords:
LT
Adomas Brakas; Aida; Aukuras; Dainų šventė; Klaipėda; Konservatorija; Kultūrinės-meninės draugijos; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville; Santara; Universali veikla.
EN
Conservatory; Cultural artistic Associations; Lithuanian Song Festival; Universal activity.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos kraštui 1923 m. tapus Lietuvos valstybės dalimi, savaime neišnyko per šimtmečius čia susikaupusios politinės, ekonominės, tautinės ir kultūrinės problemos. Joms spręsti reikėjo įdėti daug įvairių profesijų lietuviškai tautiškai nusiteikusių žmonių pastangų. Tinkamiausios ir masiškiausios lietuviškosios kultūros puoselėjimo priemonės buvo įvairių kultūros ir meno draugijų steigimas. Viena ryškiausių šio laikotarpio asmenybių buvo dailininkas, režisierius, organizatorius, publicistas, kultūros, visuomenės veikėjas, verslininkas Adomas Brakas, kuriam ir skirta ši publikacija. Jo įvairiapusiška veikla, didžiulis indėlis į Klaipėdos krašto lietuvių kultūrinį-muzikinį, visuomeninį gyvenimą turi neįkainojamą vertę Lietuvos krašto istorijoje. Brako ir kitų intelektualų dėka krašte sparčiai ėmė kurtis lietuviškos kultūros, giedotojų draugijos, chorai, vaidybos rateliai, įvairių sudėčių orkestrai ir kt. Didžiausi Brako nuopelnai ugdant lietuviškąją krašto muzikinę-meninę kultūrą susiję su „Aidos“ ir „Aukuro“ draugijomis. „Aida“ ir jos vadovas Brakas padėjo tvirtus pagrindus meninės kultūros (chorinės, teatrinės, operinės) plėtotei Klaipėdoje. „Aukuro“ draugija savo visa apimančia organizacine, švietėjiška, menine veikla darė didžiulį kultūrinį ir dvasinį poveikį Klaipėdos krašto lietuviams. „Aukuro“ draugija 1923–1940 m. atliko būtinas Klaipėdos miesto ir krašto meninio muzikinio gyvenimo funkcijas.

ENAfter Klaipėda Region became part of the State of Lithuania in 1923, the political, economic, ethnic and cultural problems that accumulated over years did not immediately vanish. They had to be solved through combined efforts of many Lithuanian nationally-minded people of different professions. The most adequate and massive means of fostering Lithuanian culture were the establishment of various culture and art societies. One of the most outstanding personalities of the period was Adomas Brakas, a painter, director, organiser, publicist, cultural and public figure, and businessman, who is the focus of this publication. His versatile activities and a considerable input in the cultural-musical and public life of Lithuanians living in Klaipėda Region are particularly valuable in the history of Lithuania. Thanks to Brakas and other intellectuals, Lithuanian cultural and chanters’ societies, choirs, acting groups, various orchestras, etc. began to establish in the region. The biggest merits of Baroque in developing the Lithuanian musical-artistic culture are associated with the societies “Aida” and “Aukuras”. “Aida” and its leader Brakas laid a firm foundation for the development of artistic culture (choir, theatrical, opera) in Klaipėda. “Aukuras” exerted a considerable cultural and spiritual impact on the Lithuanians living in Klaipėda Region through its overall organisational, educational and artistic activities. In 1923–1940, “Aukuras” Society performed the necessary functions of artistic-musical life of the city and region of Klaipėda.

Related Publications:
Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 518 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35144
Updated:
2016-11-04 10:28:32
Metrics:
Views: 19
Export: