Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos : Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti
Editors:
  • Jokubavičienė, Kristina, sudarymas [com]
  • Pocytė, Silva, sudarymas [com]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Pages:
165 p., 48 iliustr. p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Klaipėdos krašto politinė ir kultūrinė aplinka tarpukariu / Silva Pocytė — Klaipėdos krašto švietimo situacija: Adonio Brako pavyzdys - nuo Tilžės iki Vytauto Didžiojo gimnazijos / Nijolė Strakauskaitė — Adomas Brakas ir Klaipėdos kultūrinės-meninės draugijos („Santara“, „Aida“, „Aukuras“, Giedotojų draugijų sąjunga) / Daiva Kšanienė — Adomas Brakas - Vydūno talkininkas ir bendražygis / Vacys Bagdonavičius — Dailininko Adomo Brako kūryba / Kristina Jokubavičienė — Brakų šeima - totalitarinių režimų politikos įkaitė (1939-1958) / Arūnė L. Arbušanskaitė — Su Brakų šeima susiję nacių okupacijos laikotarpio dokumentai Lietuvos centriniame valstybės archyve / Irena Tumavičiūtė — Adomo Brako šeimos archyvinis palikimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkiniuose / Zita Genienė — Adomo Brako sūnaus Tautvydo sugrįžimas iš Sibiro / Vytautas Kaltenis — Adomo Brako sugrįžimas / Bernardas Aleknavičius — Adomo Brako architektūrinės veiklos pėdsakai Pagėgiuose tarpukariu / Eugenijus Dargužas — Lietuviškasis namelis - tautos brangumynas / Adomas Braks — Senovės kapų ąžuolai gaudžia / Adomas Braks — Laiškai iš Sibiro / Adomas Brakas — Atsiminimai apie Adomą Braką – tetį / Tautvydas Brakas — Adamas Braks / Vydūnas — Su dailininku Adomu Braku po Kuršių neriją / Jurgis Reisgys — Tiesiog Adomėliu vadino... / Ema Buksnovičiūtė — Priedai: Adomo Brako bibliografija, 1908-2007 / Sudarė A. Braukylienė; Santrumpos; Reprodukuojamų kūrinių sąrašas.
Keywords:
LT
Adomas Brakas; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LT2006 metus Klaipėdos kultūriniame gyvenime galėtume įvardyti Adomo Brako metais - tuomet jis grįžo: su savo dailės darbais, atspindėjusiais gimtinės grožį, su laiškais, pasakojančiais apie varginančios tremties kasdienybės būtį. Jau daugiau kaip 15 metų mes galime atvirai diskutuoti apie ilgus metus tylėtus skaudžius Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos įvykius, tačiau tik dabar deramo dėmesio sulaukė A. Brako gyvenimas ir darbai. Atsigręžimas į įvairialypę pirmojo profesionalaus lietuvininkų dailininko A. Brako veiklą padeda geriau suvokti to meto lietuvininkų/klaipėdiškių gyvenseną, puoselėtas kultūrines, dvasines, tautines vertybes. A. Brako - dailininko, kultūros veikėjo, mokytojo - darbuose atsispindi išraiškinga, pulsuojanti, tačiau ir ne mažiau tautiškai bei politiškai komplikuota Mažosios Lietuvos kultūros istorija. A. Brako šeimos likimas - nacių režimo nemalonė, sovietinė Sibiro tremtis - nėra išskirtinis. Tokia lemtis ištiko ne vieną lietuvininkų/klaipėdiškių šeimą, tačiau apie tai dar mažai kalbama ir rašoma. Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros tyrinėtojų darbuose, skirtingai nei viešojoje opinijoje, ši asmenybė nėra užmiršta. Šios knygos tikslas - pateikti plačią su A. Braku susijusią tematinę amplitudę: mokslinius straipsnius, dokumentų ir prisiminimų publikacijas, kurios chronologiškai apima laikotarpį nuo XIX a. pabaigos iki XX a. vidurio [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Kultūros istorija; Adomas Brakas; Meno draugijos; Tautinė veikla; Lietuvininkai; The Lituhuania Minor; Klaipėda's region; Cultural history; Artist Adomas Brakas; Cultural associations; National activities; Pro -lithuanian creed.

ENThe year 2006 in the cultural life of Klaipėda could be named the year of Adomas Brakas, since that was the year when he returned with his works of art, reflecting the motherland’s beauty and his letters, telling of the routine of the exile. Already for a fifteen years’ period we can openly discuss the painful events in the Klaipėda Area, the Lithuania Minor, which were concealed for long years, however the life and works of A. Brakas attained attention only now. Looking back on the miscellaneous activities of A. Brakas, the first professional Lithuanian artists, helps to get a better understanding of the lifestyle of Lithuanian residents of Klaipėda of the period, their cultural, spiritual and national values. The works by A. Brakas – an artist and a teacher, reflect an expressive and pulsating, however no less nationally and politically complicated history of the culture of the Lithuania Minor. The fate of A. Brakas’s family – the disfavour from the Nazi regime and the Soviet exile into Siberia, is not exceptional. Such fate was faced by more than one family of Lithuanian residents of Klaipėda however not much is spoken and written on the issue yet. Differently from the public opinion, the works by the scholars of the history and culture of the Lithuania Minor and the Klaipėda area did not forget the said person. The book aims at providing broad thematic amplitude, related with A. Brakas, i. e. scientific articles, publications of documents and reminiscences, chronologically covering the time period from the end of the 19th century till the middle of the 20th century [...].

ISBN:
9789955182634
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13384
Updated:
2020-10-08 17:20:34
Metrics:
Views: 60
Export: