XVII a. Lietuvos jėzuitų muzikinės kultūros bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. Lietuvos jėzuitų muzikinės kultūros bruožai
Alternative Title:
Some features of the musical culture of Lithuanian Jesuits in the 17th century
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dramma per musica; Giesmynai; Giesmė; Grigališkas choralas; Instrumentinė muzika; Jėzuitų ordinas; Lietuvos jėzuitai; Lietuvos muzikinė kultūra; Mokyklinis teatras; Muzikinė kultūra; Pasaulietinė muzika; Sakralinė muzika; Dramma per musica; Gregorian chant; Hymn; Instrumental music; Jesuit Order; Lithuanian Jesuits; Lithuanian musical culture; Music culture; Psalm; Psalms books; Sacred music; School theatre; Secular music.
Keywords:
LT
Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Dramaturgija / Dramaturgy; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Grigališkas choralas; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos jėzuitai; Muzika / Music; Pasaulietinė muzika; Religinė muzika. Bažnytinė muzika. Sakralinė muzika / Religious music. Sacral music.
Summary / Abstract:

LTXVII a. jėzuitų ordino narių pastangomis Lietuvos muzikinėje kultūroje įvyko žymūs pokyčiai, kurie ryškiai atsiskleidė švietime, sakralinėje muzikoje, mokykliniame teatre ir parateatriniuose renginiuose. Tai buvo vienas atviriausių ordinų, kurio švietimo ir mokslo programa darė įtaką visų šalies gyventojų meninio gyvenimo sampratai. Jėzuitai labai greitai suprato ir įvertino vietos sąlygas. Jie ieškojo naujų būdų, kaip per muzikos meną pasiekti norimų rezultatų tiek sakralinėje, tiek pasaulietinėje erdvėje. Nors jėzuitų kultūrinė veikla buvo unifikuota ir gana griežtai reglamentuojama, ordino nariai sugebėjo savo veiklą išplėsti ir pakreipti misionieriškiems tikslams. Tai visų pirma atsispindėjo bažnytiniame giedojime. Konkrečios žinios apie jėzuitų indėlį į muzikinę kultūrą pastebimos jau 1604 m., kada buvo sudarytas jėzuitų mokykloms rekomenduojamas 67 giesmių sąrašas. Tai liudija kryptingą jėzuitų siekį per giedojimą ruošti vaikus tolimesnei karjerai mokant juos universalios lotynų kalbos. Jėzuitų pastangomis 1613 m. Vilniuje buvo išleistas pirmasis Abiejų Tautų Respublikoje katalikiškas giesmynas su natomis. Šį leidinį parengė XVII a. Lietuvos kultūros veikėjas, jėzuitas Valentinas Bartoševskis. Vilniaus jėzuitų akademijai reikia priskirti ir grigališkojo giedojimo atgaivinimą bei įtvirtinimą. Didžiulis jėzuitų nuopelnas – procesijų, parateatrinių ir paraliturginių iškilmių rengimas, kurios daugelį metų buvo ryškus margaspalvis viešo gyvenimo akcentas. Tuo tarpu Vilniaus jėzuitų akademijos muzikiniame gyvenime svarbų vaidmenį atliko šalies valdovų – Vazų kapela.

ENThe current article addresses issues related with the musical activity of Lithuanian Jesuits in the 17th century. The spread of the early Latin and Polish psalms and the publishing of the first Catholic psalm books is discussed. A special emphasis is placed on the Jesuit Walenty Bartoszewski, still little known in Lithuanian historiography, whose work was largely dedicated to developing the piety of the common people through psalms and para-theatrical events. Alongside his attention to the musical setting of various events is brought out. It is discussed how memorials of the superiors of the Vilnius Jesuit Academy reflected the Jesuit musical culture. These memorials reveal the diversity of the musical scene, as well as its positive and negative aspects, which should be related with the teaching of music (singing) and instrumental music. Archival data about the structure of the choir that operated at the Vilnius Jesuit Academy and the collections of notes belonging to the choir are presented. Some features of the trilogy dedicated to the teaching of Gregorian chant compiled by Žygimantas Liauksminas (Sigismundus Lauxmin) are described. Finally, a conclusion is drawn that the works of the members of the Jesuit Order were particularly significant for the musical scene of Lithuania in the 17th century, as it was thanks to these works that Gregorian chant was reformed and renewed, the first Catholic psalm books began to be published, and para-theatrical events became festivities meant for the entire city and embracing its all residents with the aim of bringing them closer to Catholicism. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35041
Updated:
2013-04-28 23:16:28
Metrics:
Views: 72
Export: