Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Italų kalba / Italian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas
Alternative Title:
Jesuits in Lithuania (1608-2008): life, work, heritage
Editors:
  • Markauskaitė, Neringa, sudarymas [com]
  • Jovaiša, Liudas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.
Pages:
306 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Sudarytojos žodis — Įžanga / Lionginas Virbalas — The Circumstances of Partition of the Polish Province and the Origin of the Lithuanian Province / Ludwik Grzebień — The Jesuit Province of Lithuania - 1608 / Karl Heinz Neufeld — I membri della provincia lituana nella Compagnia di Gesù dopo il 1773 / Marek Inglot — The Philosophy of the Jesuits in Lithuania from the 16th until the 18th Century / Roman Darowski — XVII a. Lietuvos jėzuitų muzikinės kultūros bruožai / Jūratė Trilupaitienė — Žygimanto Liauksmino didaktika ir homiletika / Eugenija Ulčinaitė — Jėzuitai pamokslininkai: tarp įmantrumo ir klasikos / Viktorija Vaitkevičiūtė — Šventųjų jėzuitų paveikslai Lietuvos muziejuose / Neringa Markauskaitė — Contribution of the Society of Jesus to the Heritage of Architecture of Latvia / Kristine Ogle — The Fate of the Parish Church and the Jesuit Mission in Indrica / Rūta Kaminska — Lituanica w Rzymskim Archiwum Towarzystwa Jezusowego: możliwe kierunki poszukiwań / Robert Danieluk — Kražių jėzuitų Summariola vitae (Nekrologai, 1665-1732) - Lietuvos provincijos jėzuitų kasdienybės ir istorijos veidrodis / Mintautas Čiurinskas — Jėzuitai kaltintojai ir kaltinamieji: 1734-1773 m. Vilniaus pavieto teismų knygų informacija / Domininkas Burba — What did Andrius Rudamina Talk about in China / Romualdas Sviedrys — Mikalojus Lancicijus: apdulkėjusio portreto istorija / Liudas Jovaiša — Lietuvos jėzuitų vaidmuo naujienų perdavimo procese XVIII a. / Rita Urbaitytė — Отношения между иезуитами и базилианами Великого Княжества Литовского в сфере образования / Александр Суша — Иезуитское книгопечатание в Беларуси / Тамара Самойлюк — Jesuits in the Diocese of Ermland in the 16th-18th Centuries / Andrzej Kopiczko —Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės kūrimasis (1924-1944) / Linas Venclauskas — Religiniai medaliukai su jėzuitų šventųjų atvaizdais / Regina Ablėnienė — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Apie autorius.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTLietuvos jėzuitų provincijos įsteigimo 400 metų sukakčiai paminėti provincija kartu su LNM 2008 m. spalio 9–10 d. Vilniuje surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas“. Konferencijoje perskaitytų pranešimų pagrindu ir parengtas šis leidinys. Moksliniuose straipsniuose aptariami įvairūs Lietuvos jėzuitų veiklos aspektai, supažindinama su jėzuitų istorijos šaltiniais ir ikonografija, išryškinami svarbiausi istorijos įvykiai ir asmenybės. Prie lietuvių kalba skelbiamų tekstų pateikiamos santraukos anglų kalba, ir atvirkščiai; prie kitomis kalbomis publikuojamų straipsnių pridedamos santraukos ir lietuvių, ir anglų kalbomis. Knygos pabaigoje pateikiamos trumpos žinios apie straipsnių autorius bei vardų ir vietovių rodyklės. Faktas, kad senosios Lietuvos jėzuitų provincijos palikimas aktualus ir savas ne vienos šalies kultūrai, lėmė leidinio daugiakalbiškumą ir vardų formų įvairovę šio rinkinio tekstuose. Straipsnių rinkinys skaitytojams padės giliau pažinti Lietuvos jėzuitų provincijos istoriją, įvairiapusiškos jėzuitų veiklos aspektus, atskleis naujus provincijos istorinio paveikslo bruožus, o mokslininkus paskatins naujiems tyrinėjimams.

ENTo commemorate the 400th anniversary of the foundation of the Lithuanian Jesuits Province, the province together with the Lithuanian National Museum organised an international scientific conference Jesuits in Lithuania (1608-2008): Life, Activities, and Legacy on 9-10 October 2008, in Vilnius. This publication was prepared on the basis of the speeches delivered at the conference. Research articles discuss various aspects of Lithuanian Jesuits' activities, introduce sources of the Jesuits' history and iconography, highlighting the major historical events and personalities. Lithuania publications are followed by summaries in English, and vice versa: articles published in foreign languages have Lithuanian and English summaries enclosed. The book contains brief information about the authors of the articles and indices of names and places in the end. The fact that the legacy of the old Lithuanian Jesuits province is relevant and close to cultures of different countries determined multilingualism of the publication and variety of name forms in the texts of this publication. The collection of articles will help its readers to gain a better insight into the history of the Lithuanian Jesuits' province, aspects of versatile activities of Jesuits, will reveal new features of the historical picture of the province, and to encourage scientists for new researches.

ISBN:
9786098039177
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34991
Updated:
2022-03-04 18:32:26
Metrics:
Views: 68
Export: