Šv. Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams parafrazės Antano Baranausko tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams parafrazės Antano Baranausko tekstuose
Alternative Title:
Paraphrases of St. Paul's "First Epistle to Corinthians" in the texts by Antanas Baranauskas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 136-146
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami metodologiniai intertekstinės analizės klausimai. Nagrinėjamas atvejis, kai bibliniai intertekstai vaidina teminės-idėjinės ašies vaidmenį XIX a. poetiniuose veikaluose. Apžvelgiamas biblistikos raidos vaidmuo ir jos sąsaja su korektiška literatūrologine interpretacija. Kaip konkretus pavyzdys nagrinėjami Antano Baranausko veikalai „Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva“ bei „Kelionė Petaburkan“. Straipsnio tikslas: aptarti interktekstinės analizės problemas, remiantis šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams ir A. Baranausko tekstais. Egzistuoja ne viena smulkesnė tema, kuri leidžia traktuoti Pirmąjį laišką korintiečiams kaip vieną iš A. Baranausko teksto pirmavaizdžių. Vis dėlto svarbesnis būtų struktūrinis gretimumas, o ne pavienių motyvų „pešiojimas“. Svarstant minėtų poetinių kūrinių ir Biblijos sąsajas labiau tiktų net ne straipsnio antraštėje pavartotas, bet kitas – metaparafrazės – terminas.

ENThe article discusses methodological issues in intertextual analysis. The article investigates cases when biblical inter-texts serve as a thematic-ideational axis in the poetic works of the 19th century. The role of the development of biblical studies and its relation to correct literary interpretation is examined. Antanas Baranauskas’ works “Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva” and “Kelionė Petaburkan” are analysed as a particular example. The article aims to discuss intertextual analysis problems on the basis of St. Paul’s First Epistle to the Corinthians and Baranauskas’ texts. There is more than one minor theme in Baranauskas’ text that allows treating the First Epistle to the Corinthians as one of its prototypes. However, the structural similarity is more important than the presence of individual motifs. The relation between the said poetic works and the Bible could perhaps best be described by the term of meta-paraphrase.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3500
Updated:
2018-12-17 11:37:42
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: