Priešdėliniai persikėlimo veiksmažodžiai lenkų ir lietuvių kalbose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešdėliniai persikėlimo veiksmažodžiai lenkų ir lietuvių kalbose
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Lenkų kalba / Polish language; Vertimas / Translation; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lenkų ir lietuvių kalbų persikėlimo veiksmažodžiai, reiškiantys vienos krypties linijinį judėjimą. Dėl savo daugiareikšmiškumo, vartojimo dažnumo, turtingos semantikos ir priešdėlinės darybos analizei pasirinkti du pagrindiniai judėjimo veiksmažodžiai: lenkų jechać – lietuvių važiuoti ir iść – eiti bei jų priešdėliniai vediniai. Šios grupės pavyzdžiai parodo, kaip svarbu išsamiai aprašyti lenkų ir lietuvių kalbų kiekvieno priešdėlinio veiksmažodžio reikšmes ir jas išanalizuoti, kad išryškėtų ne tik pačių veiksmažodžių, bet ir jų priešdėlinių vedinių skirtumai. Atskira viena lenkų priešdėlinio vedinio reikšmė neretai atitinka arba vieną lietuvių kalbos priešdėlinį vedinį, arba kelis lietuvių kalbos priešdėlinius veiksmažodžius, arba kitą veiksmažodį negu vaikščioti ar eiti. Nepaprastai svarbios yra tikslios, atskirai išanalizuotos vienos krypties linijinio judėjimo veiksmažodžių reikšmės, kurios leidžia surasti kiek įmanoma artimesnių ekvivalentų lenkų ir lietuvių kalboje. Daug dėmesio reikia skirti priešdėliniams vediniams, jų atskiroms reikšmėms ir kontekstui, nes skiriasi lenkų ir lietuvių veiksmažodinių priešdėlių skaičius bei vartosena. Atsižvelgiant į kontekstą galima pakaitomis pavartoti ir vieną, ir kitą veiksmažodį, o kartais reikia išsirinkti tik vieną iš jų. Ne visada lenkų persikėlimo veiksmažodžiai jechać ir iść kartu su priešdėliais atitinka lietuvių priešdėlinius persikėlimo vedinius, padarytus iš važiuoti ir eiti. Analizė rodo, kad lyginimas yra prasmingas leksikografijos, vertimo praktikai ir užsienio kalbų vadovėlių rengimui.Reikšminiai žodžiai: Ekvivalentas; Judėjimo reikšmė; Judėjimo veiksmažodžiai; Lenkų kalba; Priešdėliai; Priešdėlinis veiksmažodis; Veiksmažodžiai; Vertimas; Žodynas; Dictionary; Equivalent; Movement meaning; Polish language; Prefixes; Translation; Verb prefixation; Verbs; Verbs of movement.

ENThe article analyses verbs of movement of the Polish and Lithuanian languages that mean one-directional linear movement. Because of their polysemy, frequency of use, rich semantics and prefixal word formation, two main verbs of movement were selected for analysis: Polish “jechać” – Lithuanian “važiuoti” and “iść” – “eiti” as well as their prefixal derivatives. The examples of this group show how important it is to describe in detail the meanings of each prefixal verb of the Polish and Lithuanian languages and to analyse them in order to expose differences not only between the verbs themselves, but also between their prefixal derivatives. One separate meaning of a Polish prefixal derivative often corresponds either to one prefixal derivative of the Lithuanian language or serveral prefixal derivatives of the Lithuanian language, or a verb other than “vaikščioti” (“to walk”) or “eiti” (“to go”). Of extreme importance are accurate, clearly analysed meanings of verbs of one-directional linear movement which allow finding as close equivalents in the Polish and Lithuanian language as possible. Much attention should be paid to prefixal derivatives, their individual meanings ​​and to the context because Polish and Lithuanian verbal prefixes differ in number and usage. Depending on the context, it is possible to alternatively use both one and the other verb, but sometimes only one of them should be chosen. Not always the Polish verbs of movement “jechać” and “iść” with prefixes correspond to Lithuanian prefixal derivatives of movement derived from “važiuoti” and “eiti”. The analysis shows that the comparison is meaningful for lexicography, translation practice and for the preparation of foreign language textbooks.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34972
Updated:
2017-03-03 23:50:19
Metrics:
Views: 70
Export: