Transition economy : urbanization, the processes of creation and accumulation of property

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transition economy: urbanization, the processes of creation and accumulation of property
Alternative Title:
Transformacijų ekonomika: urbanizacija, turto kūrimo ir kaupimo procesai
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72, p. 54-76
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomika; Kaupimas; Pereinamoji ekonomika; Transformacija; Transformacijos; Turtas; Turto kaupimas; Turto kūrimas; Turto kūrimas ir kaupimas; Urbanizacija; Urbanizacijos procesai; Visuomenė; Accumulation of property; Collection; Creation of property; Economics; Estate; Property creation and accumulation; Society; Transformation; Transformations; Transition economy; Urban development; Urbanisation; Urbanization.
Keywords:
LT
Kaupimas; Transformacija; Transformacijos; Turtas / Assets; Turto kaupimas; Turto kūrimas; Turto kūrimas ir kaupimas; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Visuomenė.
EN
Accumulation of property; Collection; Creation of property; Economics; Estate; Property creation and accumulation; Society; Transformation; Transformations; Transition economy; Urban development; Urbanisation; Urbanization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, kaip kompleksinis ekonominis reiškinys, nagrinėjami urbanizacijos bei turto kūrimo, kaupimo ir valdymo procesai. Daug dėmesio yra skiriama šių procesų ypatumams transformacijų laikotarpio sąlygomis, ypač Centrinėje ir Rytų Europoje. Atskleidžiami šių procesų ypatumai, išryškėję Lietuvoje. Kompleksiškai analizuojamos miestų plėtros bei turto kūrimo ir kaupimo procesų bei jų valdymo problemos, pasireiškiančios įvairiomis visuomenės transformacijų sąlygomis. Parodomos galimybės pritaikyti daugiakriterinių sprendimų teoriją ir metodus plėtojant ir tobulinant strateginį valdymą šioje srityje. Pagrindinis dėmesys skiriamas tokiems klausimams, kaip: miestų plėtra visuomenės transformacijų sąlygomis kaip svarbus mokslinių tyrimų objektas; miestai ir jų plėtra kaip turto kūrimo ir kaupimo procesų aplinkos sektorius; visuomenės transformacijų procesai kaip bendrasis miestų plėtros bei turto kūrimo ir kaupimo procesų kontekstas; pagrindinės transformacijų procesų tendencijos ir dėsningumai, pasireiškiantys Centrinės ir Rytų Europos šalyse, šių procesų vertinimo kriterijai ir indikatoriai; kriterijai, panaudotini miestų plėtros bei turto kūrimo ir kaupimo procesų strateginio valdymo reikmėms; daugiakriterinių sprendimų galimybės tobulinant miestų plėtros bei turto kūrimo, kaupimo ir panaudojimo strateginį valdymą. Parodomos galimybės plėtoti ekonominio profilio mokslinius tyrimus urbanizacijos, turto kūrimo, kaupimo bei valdymo srityje, atsižvelgiant į daugialypius transformacijų laikotarpio reiškinius. [Iš leidinio]

ENThe urgent problems of urban development and the processes of property creation and accumulation in the context of economic, social, political transformations in the society are analyzed. The possibilities of multicriteria strategic decision-making are described. The following objects are analyzed: urban development under the conditions of transformations as the major research object in the area of strategic property management; cities and their development as an environment of property creation and accumulation; transformation processes as the general context of urban development and of the creation and accumulation of property; the major trends of the transformation processes in Central and Eastern Europe, their main criteria and indicators; the evaluation criteria used in the area of urban development and property strategic management in the conditions of transformation processes; multicriteria decisionmaking in the area of urban development and property strategic management. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19770
Updated:
2021-02-05 20:15:34
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: