The Science of educology at the intersection of education paradigms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Science of educology at the intersection of education paradigms
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 31-40. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukologija; Edukologijos mokslas; Krizė; Paradigma; Paradigmų kaita; Ugdymo filosofija; Švietimo paradigma; Change of paredigms; Educology; Paradigm; Science educology, crisis, education philosophy, education paradigm.
Keywords:
LT
Edukologija; Edukologijos mokslas; Filosofija / Philosophy; Krizė; Paradigma; Paradigmų kaita; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Švietimo paradigma; Ugdymas / Education.
EN
Change of paredigms; Educology; Paradigm.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama aptarti edukologijos mokslus ištikusią krizę. Šioje studijoje norima pabrėžti, kad žodis „krizė“ gali būti naudojamas ne tik negatyviąja prasme; jis taip pat reiškia mokslo arba praktikos evoliucijos sankryžą, kurioje iškyla būtinybė pasirinkti tolesnį kelią. Tokią būtinybę lemia bendros paradigmos ir ją sudarančių koncepcijų pokyčiai. Įvairūs atsakymai į esminius ugdymo filosofijos klausimus sudaro edukologijos paradigmą. Šiame straipsnyje aptariamos ontologinės, teorinės ir metodologinės paradigmos premisos ir jų kaita Lietuvoje. Analizuojama edukologinių mokslų situacija ir įvairios prieštaringos tendencijos. Pastebima, kad Lietuvos švietimo sistema, susiformavusi klasikinės ugdymo paradigmos veikiama, dabar ieško naujų kelių, kaip ugdyti jaunąją kartą kai keičiasi visa socialinė sistema. Tai savotiškas vidinės krizės įveikimas. Kita vertus, dabartinėje edukologijos mokslų raidoje jau pastebimas posūkis į pedagoginę veiklą, kuri orientuojasi į asmenybės ugdymą. Krizės akistatoje Lietuvoje pasirinkti konkretūs ugdymo problemų sprendimo būdai: 1) aiškus edukologinių mokslinių tyrimų orientavimas į praktinius poreikius; 2) aktyvus praktikų dalyvavimas edukaciniuose tyrimuose; 3) mokytojų ir kitų pedagogų rengimas orientuotas į naujų ugdymo paradigmų, kurios dabar kuriamos, įgyvendinimą. Ugdymo paradigmų kaita reikalauja plėsti specialistų ratą, kurie gerai suvoktų besikeičiančių paradigmų pranašumus ir trūkumus, pažintų jų kaitos mechanizmus.

ENThe aim of the article is to evaluate the crisis that has befallen the science of educology. It should be noted that the term "crisis" is not given a negative meaning; it emphasizes the crossroads of evolution of science or practice and the necessity to choose a way for further development. Such a necessity is expressed in the conceptions of a paradigm and its vicissitude. Versions of answers to main questions of education philosophy are considered to be the education paradigm; ontological, theoretical, and methodological paradigms and premises of their change in Lithuania are discussed. [text from author]

Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34916
Updated:
2020-10-23 20:53:32
Metrics:
Views: 2
Export: