Podole po Grunwaldzie (1410-1430): walka Witolda z Jagiełłą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Podole po Grunwaldzie (1410-1430): walka Witolda z Jagiełłą
Alternative Title:
  • Podolė 1410-1430 m.: Vytauto grumtynės su Jogaila
  • Podillya in 1410-1430: Witold struggle with Jagiello
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 117-125
Keywords:
LT
Jogaila, apie 1351-1434, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (Vladislovas II Jogaila; Władysław II Jagiełło); Jurgis Gedgaudas; Vytautas Didysis, 1350-1430, Lietuvos didysis kunigaikštis (Vytautas the Great); 15 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pagrindinė tema – didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymas Podolės teritorijoje 1411-1430 metais. Remdamasis išlikusiais šaltiniais, autorius analizuoja vietos bajorijos narius ir jų socialinius ryšius. Prisijungęs Podolę, gautą kaip atlygį už pagalbą karaliui Jogailai Žalgirio mūšyje, Vytautas konsolidavo Podolės žemes, paversdamas jas vienalyte administracine ir teisine sistema. Pateikta analizė apie bajorams suteiktas žemės perleidimo privilegijas kertasi su istoriografijoje paplitusiu mitu apie Vytauto žemių prijungimo politiką, t.y. apie jo orientaciją į Rusios žemes. Vytautas įgyvendino naują socialinę praktiką – Podolės žemėse leido įsikurti valstybės tarnautojams – bajorams. Atrastoje 1421 m. privilegijoje, sudarytoje Kameneco seniūno Jurgio Gedygoldo Teodorikui iš Bučačo, Gedygoldas save įvardija Podolės vyriausiuoju seniūnu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Vytautas Didysis; Jogaila; Jurgis Gedgaudas; Jogaila; Kilmingieji; Podolė; Vytautas; Žalgirio mūšis, 1410; Gran duke Vytautas of Lithuania; Jurgis Gedgaudas; King Wladyslaw Jagiello of Poland; Local nobility; Nobility; Podillya; The King Jagiello; The batle of Grunewald; The grand Duke Witold.

ENThe main subject of this article is the governance of the Grand Duke Witold over the territory of Podillya during the years of 1411-1430. On the basis of the available document sources, the author analyzes the members of local nobility and their social relations. After acquiring Podillya, which was received as a reward for supporting the King Jagiello in the Battle of Grunewald, Witold consolidated the lands of Podillya into the unified administrative and legal system. The proposed analysis about provided privileges of land transfer to noblemen contrasts the prevalent historiographical myth about Witold policy of land consolidation, i.e. about his orientation to the land of Russia. The Grand Duke Witold implemented a new social practice i.e. he allowed civil servants to settle in the territory of Podillya. In the discovered privilege of 1421, made by Kamenec elder George Gedygold Theodoric of Buchach, Gedygold identifies himself as the senior elder of Podillya. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34890
Updated:
2018-09-28 10:16:44
Metrics:
Views: 24
Export: