Lietuvos teisinės institucijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisinės institucijos
Editors:
Kūris, Egidijus, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2011.
Pages:
775 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė / E. Kūris — Įžanginė dalis — Teisinių institucijų samprata ir sistema / E. Kūris – 1 DALIS. TEISMINĖ VALDŽIA — Teismo samprata / E. Masnevaitė — Teisminės valdžios samprata / E. Masnevaitė — Lietuvos teismų raidos apžvalga / E. Kūris, H. Šinkūnas — Teisminės valdžios sistema / E . Kūris, E. Masnevaitė — Konstitucinis Teismas / E . Kūris — Bendrosios kompetencijos teismai / H. Šinkūnas — Administraciniai teismai / L. Butkevičius, E. Kūris — Teismų nepriklausomumo samprata / E. Masnevaitė, H. Šinkūnas — Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos / L. Butkevičius, E. Kūris, H. Šinkūnas — Teisminės valdžios nepriklausomumo institucinės garantijos / M. Šinkūnas, L. Butkevičius — 2 DALIS. TEISINĖS INSTITUCIJOS, NEPRISKIRTOS TEISMINEI VALDŽIAI – Prokuratūra / A. Abramavičius – Ombudsmenai / D. Poška, I. Žvaigždinienė — Ikiteisminį tyrimą ir (arba ) operatyvinę veiklą vykdančios institucijos / P. Kuconis — Vidaus reikalų ministerija ir jos sistemai priskirtos institucijos / P. Kuconis — Specialiųjų tyrimų tarnyba / V. A. Vaičiaitis — Karo policija / D. Žalimas — Valstybės saugumo departamentas / A. Abramavičius — Muitinė / A. Medelienė — Valstybės kontrolė / V. Vasiliauskas — Teisingumo ministerija ir jos sistemai priskirtos institucijos / V. Milašiūtė — Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijos / J. Paužaitė-Kulvinskienė — Vyriausioji tarnybinės etikos komisija / J. Paužaitė-Kulvinskienė — 3 DALIS. VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMOS TEISINĖS PROFESIJOS — Valstybės kontroliuojamų teisinių profesijų samprata / G. Lastauskienė – Advokatai / J . Gumbis, E. Kūris — Notarai / V. Nekrošius — Antstoliai / G. Lastauskienė – Šaltiniai.
Keywords:
LT
Teisininkai / Legal profession; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Reviews:
Recenzija leidinyje Teisė. 2013, t. 86, p. 185-200
Summary / Abstract:

LTTeisinės institucijos — neatskiriama teisinės sistemos dalis. Vadovėlyje pateikiamos žinios apie visas svarbiausias Lietuvos Respublikos teisines institucijas, jų paskirtį, teisinius veiklos pagrindus, vidinę struktūrą, sudarymą ir veiklą. Atskirai aptariama teisminė valdžia, teisminei valdžiai nepriskirtos valstybės institucijos bei valstybės kontroliuojamos teisinės profesijos. Remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, oficialiai paskelbtais 2011 m. rugpjūčio 1 d. ( taip pat ir tais, kurie turi įsigalioti vėliau). Autorių kolektyvo parengtą tekstą papildo išsamūs mokslinio redaktoriaus prof. Dr. (HP) Egidijaus Kūrio komentarai.Reikšminiai žodžiai: Teisminė valdžia; Policija; Advokatai; Notarai; Antstoliai; Judicial power; Police; Lawyers; Notaries; Bailiffs.

ENJudicial authorities are an integral part of the legal system. The textbook presents information about the key judicial authorities in the Republic of Lithuania, their purpose, legal grounds of their functioning, internal structure, formation and work. Judicial power, state institutions that are not assigned to judicial power as well as state-controlled legal professions are discussed separately. The study refers to the legal acts of the Republic of Lithuania, officially promulgated on 1 August 2011 (as well as those with a later date of coming into effect). The text prepared by a group of authors is supplemented by the exhaustive comments of the scientific editor Prof. Dr. (HP) Egidijus Kūris.

ISBN:
9789955301042
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34840
Updated:
2020-03-11 12:18:42
Metrics:
Views: 196    Downloads: 6
Export: