Individualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Individualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai
Alternative Title:
Length and parameters of sentences in individual text
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 105-110
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tiriamas individualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai. Tiriamąją medžiagą sudarė 1980–2002 m. laikotarpio 1000 sakinių, atsitiktinai atrinktų iš S. Daugirdaitės, V. Daujotytės, A. Kalėdos, V. Kubiliaus, J. Lankučio, K. Nastopkos, J. Spindytės, G. Viliūno, A. Zalatoriaus ir S. Žuko knygų, laikomų litartūros tekstais. Statistikai įvertinta 17 tūkstančių žodžių. Pagrindinis darbo metodas – kiekybinė ir kokybinė sintaksinių konstrukcijų analizė. Tiriamųjų autorių tekstų sintaksinės struktūros duomenys lyginami tarpusavyje, ieškoma panašumų ir skirtumų. Norint labiau išryškinti autorių individualumą, literatūrologijos tekstų savitumą, pateikiami vientisinių ir sudėtinių prijungiamųjų sakinių dažnio duomenys. Išskiriami du individualiųjų tekstų klasteriai. Lietuvių kalbos stilistikoje tekstai, susiję su literatūros mokslo specifika, iki šiol mažai tyrinėti, todėl gauti duomenys gali būti reikšmingi ne tik tolesniems funkcinės stilistikos, bet ir teksto lingvistikos tyrinėjimams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūrologijos tekstai; Individualumas; Sakinio ilgis; Parametrai; Kokybinė ir kiekybinė analizė; Literary texts; Individuality; Iength of the sentence; Parameters; Quantitative and qualitative analysis.

ENThis article analyses the length of sentences in individual texts and the parameters for this. The study corpus was composed of 1,000 sentences chosen randomly from literary works published 1980–2002 by S. Daugirdaitė, V. Daujotytė, A. Kalėda, V. Kubilius, J. Lankutis, K. Nastopka, J. Spindytė, G. Viliūnas, A. Zalatoriaus and S. Žukas. This material consisted of 17,000 words. The basic research method was a quantitative and qualitative analysis of the syntactic constructions. The syntactic structures in the texts of these authors were compared to study the differences and similarities. In order to best reveal the individuality of the various authors and the characteristics of the literary texts, the researchers provide data on the frequency of single-clause sentences versus sentences with subordinate clauses. Two clusters of individual texts are discerned. In Lithuanian stylistics, texts relating to the specifics of literary studies have not been much studied yet; therefore, the data compiled may be valuable for future studies of functional stylistics, as well as for the linguistic study of texts.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3478
Updated:
2020-07-30 13:47:10
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: