Individualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėIndividualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai
Kita antraštėLength and parameters of sentences in individual text
AutoriaiKaraciejūtė, Vitalija
LeidinyjeŽmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 105-110
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLiteratūrologijos tekstai; Individualumas; Sakinio ilgis; Parametrai; Kokybinė ir kiekybinė analizė
ENLiterary texts; Individuality; Iength of the sentence; Parameters; Quantitative and qualitative analysis
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje tiriamas individualiųjų tekstų sakinio ilgis ir jo parametrai. Tiriamąją medžiagą sudarė 1980–2002 m. laikotarpio 1000 sakinių, atsitiktinai atrinktų iš S. Daugirdaitės, V. Daujotytės, A. Kalėdos, V. Kubiliaus, J. Lankučio, K. Nastopkos, J. Spindytės, G. Viliūno, A. Zalatoriaus ir S. Žuko knygų, laikomų litartūros tekstais. Statistikai įvertinta 17 tūkstančių žodžių. Pagrindinis darbo metodas – kiekybinė ir kokybinė sintaksinių konstrukcijų analizė. Tiriamųjų autorių tekstų sintaksinės struktūros duomenys lyginami tarpusavyje, ieškoma panašumų ir skirtumų. Norint labiau išryškinti autorių individualumą, literatūrologijos tekstų savitumą, pateikiami vientisinių ir sudėtinių prijungiamųjų sakinių dažnio duomenys. Išskiriami du individualiųjų tekstų klasteriai. Lietuvių kalbos stilistikoje tekstai, susiję su literatūros mokslo specifika, iki šiol mažai tyrinėti, todėl gauti duomenys gali būti reikšmingi ne tik tolesniems funkcinės stilistikos, bet ir teksto lingvistikos tyrinėjimams. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the length of sentences in individual texts and the parameters for this. The study corpus was composed of 1,000 sentences chosen randomly from literary works published 1980–2002 by S. Daugirdaitė, V. Daujotytė, A. Kalėda, V. Kubilius, J. Lankutis, K. Nastopka, J. Spindytė, G. Viliūnas, A. Zalatoriaus and S. Žukas. This material consisted of 17,000 words. The basic research method was a quantitative and qualitative analysis of the syntactic constructions. The syntactic structures in the texts of these authors were compared to study the differences and similarities. In order to best reveal the individuality of the various authors and the characteristics of the literary texts, the researchers provide data on the frequency of single-clause sentences versus sentences with subordinate clauses. Two clusters of individual texts are discerned. In Lithuanian stylistics, texts relating to the specifics of literary studies have not been much studied yet; therefore, the data compiled may be valuable for future studies of functional stylistics, as well as for the linguistic study of texts.

ISSN1392-8600, 1822-7805
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3478
Atnaujinta2020-07-30 13:47:10
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 1