Dvejetas bibliografinių knygų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Dvejetas bibliografinių knygų
Editors:
  • Baliulienė, Aldona, vertimas [trl]
  • Braziūnienė, Alma, parengė, pratarmė [edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2011-2016.
Pages:
3 t. (316, 446, 486 p.)
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Spauda; Knygos istorija; Knygotyra; Bibliografija; Vilnius; Inkunabulai; Lenkijos-Lietuvos valstybė; Press; History of book; Bibliology; Bibliography; Incunable; Polish-Lithuanian state.
Keywords:
LT
Bibliografija; Inkunabulai; Knygos / Books; Knygotyra; Lenkijos-Lietuvos valstybė; Mokslas / Science; Spauda / Press.
EN
Bibliography; Bibliology; History of book; Incunable; Polish-Lithuanian state.
Summary / Abstract:

LTJOACHIMO LELEWELIO (1786-1861) vardas ir jo nuopelnai Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje gerai žinomi. Tai būta itin plačių užmojų mokslininko (istorikas, kartografas, mokslo apie knygą teoretikas, knygos ir bibliotekų istorikas, heraldikas ir t.t.). Žengdamas greta, o neretai ir pirma kitų žymių mokslininkų, J . Lelewelis dėjo pagrindus daugeliui mokslo sričių ne tik tuometinėje Lenkijoje ir Lietuvoje, bet ir Europoje. Vis dėlto J . Lelewelio indėlis j Europos mokslo istoriją dar nėra iki galo įvertintas. Vienas iš bandymų tai padaryti ir atiduoti tam tikrą skolą J . Leleweliui - jo veikalo Dvejetas bibliografinių knygų lietuviškoji publikacija. Pirmąkart lietuvių kalba publikuojamos J . Lelewelio Dvejetas bibliografinių knygų - tos tradicijos tąsa. Šiandienos skaitytojui pateikiamas X I X amžiaus pradžios veikalas apie Lenkijos ir Lietuvos spaustuvių, rašto ir rankraštinės knygos, bibliotekų istoriją, knygotyros, bibliotekininkystės, bibliografijos mokslų teorinius pradmenis. Veikalas tebėra aktualus ir kaip mokslo istorijos paminklas, ir kaip įvairiopų istorinių žinių lobynas, ir kaip Vilniaus universiteto istorijos šaltinis. Natūralu, kad jis pasirodo serijoje „Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis": Vilniaus universitete J . Lelewelis 1804-1808 metais studijavo, o 1815-1818 bei 1822-1824 metais, jau kaip profesorius, dirbo. Tikimės, kad šio leidinio skaitytojai bus ne tik akademinė bendruomenė, bet taip pat visi besidomintys mokslo istorija ir mokslo komunikacija. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955343400; 9789955343394; 9789955345886; 9789955346517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34717
Updated:
2019-08-09 10:40:34
Metrics:
Views: 19
Export: