Transnacionalizmo iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje : Lietuvos tautinių mažumų ir lietuviškos migracijos atvejai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transnacionalizmo iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir lietuviškos migracijos atvejai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
156 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Challenges of transnationalism to citizenship and ethnicity : cases of Lithuanian national minorities and Lithuanian migration 2010 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama valstybės ir nacijos deteritorializacijos problema. Parodoma, kad įprastinę nacionalizmo, kaip ideologijos, apjungiančios naciją ir valstybės teritoriją, sampratą pastaruoju metu keičia deteritorializuotos nacijos ir valstybės formos. Darbe pasitelkta transnacionalizmo teorinė perspektyva padeda atskleisti kaip etniškumas ir nacionalumas (priklausymas nacijai pilietybės pagrindu) išlieka stipriais žmogiškaisiais saitais, apjungiančiais deteritorializuotą naciją su valstybe. Disertaciniame darbe nagrinėjami du atvejai: tautinių mažumų (Vilniaus regione gyvenančių Lietuvos lenkų) ir migrantų (iš Lietuvos Norvegijoje) parodo, kad ne tik fiziškai valstybės teritoriją palikusi nacijos dalis (migrantai), bet ir niekur iš teritorijos nepajudėję (Vilniaus regione gyvenantys Lietuvos lenkai) gali būti laikomi deteritorializuotais. Šių grupių saistymuisi su valstybe paaiškinti pasitelktos ribinių zonų ir gimininės valstybės strategijos sampratos padeda paaiškinti tokių deteritorializuotų nacijų santykį su nacionalinėmis valstybėmis, taip pat ir globalizacijos proceso paveiktų nacionalinių valstybių politikas deteritorializuotų „savų“ nacijų atžvilgiu. Darbe daroma išvada, kad etniškumas, kaip įsivaizduojama kilme paremtas identitetas ir nacionalumas - priklausymas valstybei pilietybės pagrindu, išlieka stipriais veiksniais, įtakojančiais deteritorializuotos nacijos saistymąsi su valstybe/valstybėmis.

ENThe dissertation explores the problem of the deterritorialization between the nation and the state. It illustrates that the territorial understanding of nationalism (the ideology which sees the unity between the nation and the territory of the state) is recently being replaced by the deterritorialized forms of the relations between nation and state. The approach of transnationalism, analysed in this work, helps to explore the ways in which ethnicity and nationality (as a belonging to the state based on citizenship) are involved in building the links between deterritorialized nation and state. The cases analysed in this work: of national minorities (Polish-Lithuanians in Vilnius region) and immigrants (from Lithuania in Norway) show that not only those who have physically moved from the territory of the nation-state (immigrants from Lithuania in Norway), but also those who are perceived as ‘locals’ (Polish-Lithuanians in Vilnius region), can be viewed as deterritorialized. The notions of border areas and kin-state strategy employed in this work, help to explain the relationship between the deterritorialized nation and nation-state, and also the politics of the deterritorialized states addressed to it’s “own” nation. The main conclusion of this dissertation is that ethnicity, as a primordial identity, and nationality as a belonging to the state based on citizenship, remain the strong link between the deterritorialized nation and state/states.

ISBN:
9789955126164
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34686
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 18
Export: